Over Amigo!

Amigo! is een online tool die op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling.

Wat is er nu beschikbaar?

Amigo! bevat praktische stappenplannen hoe je digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorg uit de richtlijnGegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ kan realiseren. Zo zijn de implementatiestappen voor de ‘ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp’ en het ‘digitaal sturen van het verwijsbericht van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp’ uit de informatiestandaard Acute Zorg uitgewerkt. Ook is in één oogopslag te zien op welke plekken in Nederland de informatiestandaard is geïmplementeerd. Daarnaast vind je in Amigo! een bibliotheek van patiëntvragenlijsten die artsen online naar hun patiënt kunnen sturen.

Next step in Amigo!

Nictiz werkt continu aan Amigo!, nieuwe informatie komt in fasen online. Naast handvatten bij de implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen, zal er ook andere informatie op Amigo! te vinden zijn. Zo kunnen zorgaanbieders straks met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen en gaat Amigo! samenwerken met partners. De ambitie van Amigo! is om uiteindelijk op laagdrempelige en toegankelijke wijze het gehele zorgveld te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van informatie-uitwisseling.

Structuur Amigo!

Op alle vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel (zie afbeelding hieronder) geeft Amigo!, per informatiestandaard, tips voor de uit te voeren implementatie-activiteiten. In principe is er een volgordelijkheid tussen de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel waarbij gestart wordt met de activiteiten op de organisatiebeleid laag, dan met de activiteiten op de zorgproces laag, informatie laag en de applicatie laag en geëindigd wordt met de activiteiten op de infrastructuur laag.

Kennis Amigo!

Een belangrijk onderdeel van Amigo! is de samenwerking tussen Nictiz en zorgaanbieders die al een implementatietraject hebben doorlopen. Daarmee is in de tool vastgelegd wat nodig is om op succesvolle wijze een informatiestandaard te implementeren en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling te realiseren.

Contact Amigo!

Voor vragen of input kan contact worden opgenomen met Nictiz. Uiteraard ook wanneer Amigo! heeft bijgedragen aan het implementeren van een informatiestandaard.

Nictiz
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag