Over Amigo!

Amigo! staat voor 'aan de slag met informatiestandaarden GO!'.

Met praktische kennis biedt Amigo! handvatten (een plan van aanpak) om informatiestandaarden binnen organisaties te implementeren. Amigo! biedt hulp bij de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiƫnten, op basis van de Nictiz-informatiestandaarden. Het realiseren daarvan heeft impact op het beleid, de processen en de werkwijze binnen een organisatie. Bovendien zijn er verschillende partijen bij betrokken.

De doelgroep van Amigo! zijn onder andere projectleiders gegevensuitwisseling van zorgaanbieders, ICT-managers en -medewerkers en zorgprofessionals die betrokken zijn bij de implementatie van een informatiestandaard.   

Inhoud Amigo!

Amigo! omvat:

  • Een compleet overzicht van alles dat komt kijken bij het realiseren van digitale gegevensuitwisseling.
  • Informatie over wat er wanneer geregeld moet worden.
  • Informatie over wie betrokken moet worden bij de implementatie en wanneer.
  • Tips & Tricks en voorbeeldcasussen.
  • Lessons learned van andere zorgaanbieders.

Structuur Amigo!

Op alle vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel (zie afbeelding hieronder) geeft Amigo!, per informatiestandaard, tips voor de uit te voeren implementatie-activiteiten. In principe is er een volgordelijkheid tussen de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel waarbij gestart wordt met de activiteiten op de organisatiebeleid laag, dan met de activiteiten op de zorgproces laag, informatie laag en de applicatie laag en geƫindigd wordt met de activiteiten op de infrastructuur laag.

Kennis Amigo!

Een belangrijk onderdeel van Amigo! is de samenwerking tussen Nictiz en zorgaanbieders die al een implementatietraject hebben doorlopen. Daarmee is in de tool vastgelegd wat nodig is om op succesvolle wijze een informatiestandaard te implementeren en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling te realiseren.

Contact Amigo!

Voor vragen of input kan contact worden opgenomen met Nictiz. Uiteraard ook wanneer Amigo! heeft bijgedragen aan het implementeren van een informatiestandaard.

Nictiz
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag