Over Amigo!

Amigo!, het kennisplatform van Nictiz, ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling.

Wat is er nu beschikbaar?

Amigo! bevat praktische stappenplannen over hoe je digitale gegevensuitwisseling binnen verschillende sectoren kan realiseren. Zo zijn de implementatiestappen voor verschillende berichten binnen de informatiestandaarden Acute Zorg en eOverdracht uitgewerkt. Ook is in één oogopslag te zien op welke plekken in Nederland de informatiestandaard is geïmplementeerd. Daarnaast vind je in Amigo! een bibliotheek van patiëntvragenlijsten die artsen online naar hun patiënt kunnen sturen en vind je informatie over verschillende programma's.

Next step in Amigo!

Nictiz werkt continu aan Amigo!, nieuwe informatie komt in fasen online. Naast handvatten bij de implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen, zal er ook andere informatie op Amigo! te vinden zijn. De ambitie van Amigo! is om uiteindelijk op laagdrempelige en toegankelijke wijze het gehele zorgveld te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van informatie-uitwisseling.

Structuur Amigo!

Op alle vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel (zie afbeelding hieronder) geeft Amigo!, per informatiestandaard, tips voor de uit te voeren implementatie-activiteiten. In principe is er een volgordelijkheid tussen de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel waarbij gestart wordt met de activiteiten op de organisatiebeleid laag, dan met de activiteiten op de zorgproces laag, informatie laag en de applicatie laag en geëindigd wordt met de activiteiten op de infrastructuur laag.

Kennis Amigo!

Een belangrijk onderdeel van Amigo! is de samenwerking tussen Nictiz en zorgaanbieders die al een implementatietraject hebben doorlopen. Daarmee is in de tool vastgelegd wat nodig is om op succesvolle wijze een informatiestandaard te implementeren en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling te realiseren.

Privacy statement

Bekijk hier ons privacy statement.

Contact Amigo!

Voor vragen of input kan contact worden opgenomen met Nictiz. Uiteraard ook wanneer Amigo! heeft bijgedragen aan het implementeren van een informatiestandaard.

Nictiz
amigo@nictiz.nl
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag