Zelfscan Wegiz

Wil je starten, of ben je al gestart met de implementatie van de eOverdracht of de BgZ uitwisseling medisch-specialistische zorg, maar weet je niet hoe je daar (verder) mee aan de slag kan? Doe dan eerst deze Zelfscans. Dan weet je per laag van het interoperabiliteitsmodel precies wat er voor jouw organisatie nodig is.

Over de zelfscan

De Zelfscan is een online tool die zorgorganisaties inzicht geeft in waar zij staan ten opzichte van de benodigde organisatievolwassenheid voor de implementatie van de informatiestandaard. De zelfscan bestaat uit een vragenlijst met vragen die betrekking hebben op de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel. Vanwege de diversiteit van de vragen, is het mogelijk om collega’s uit te nodigen voor de beantwoording van bepaalde vragen. Direct na de afronding van de alle vragen, formuleert de tool per vraag een advies. De zelfscan is zowel interessant voor organisaties die al zijn gestart met de implementatie als voor organisaties die nog moeten beginnen en kan zo vaak als gewenst, worden doorlopen.

Wat is het doel van de Zelfscan?

Het doel van de Zelfscan is zorgorganisaties helpen bij de implementatie van de eOverdracht en BgZ uitwisseling medisch-specialistische zorg door hen inzicht te geven in waar zij in hun organisatie aan moeten werken om klaar te zijn voor de implementatie. De zelfscan geeft organisaties op alle vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel een concreet resultaat met bijbehorend advies wat de ontwikkelstappen zouden moeten zijn. Op deze manier ondersteunt de tool organisaties bij de (voorbereiding op de) implementatie. Daarnaast biedt de tool zorgorganisaties die dit willen, de mogelijkheid om anoniem deel te nemen aan een landelijke benchmark met andere zorgorganisaties. Zo weten zij hoe zij scoren ten opzichte van andere zorgorganisaties.

Wat is het voordeel van de Zelfscan?

De Zelfscan is gratis en zo vaak als gewenst te doorlopen op een zelf gekozen moment en ook eenvoudig en gelijktijdig toegankelijk voor meerdere medewerkers van een organisatie. Het is daarmee een laagdrempelige tool voor zorgorganisaties die willen starten met de implementatie, maar nog geen idee hebben waar ze zouden moeten beginnen en wat dit voor hun organisatie gaat betekenen. Het uiteindelijke advies kan in de vorm van een download in Excel of PDF eenvoudig als interne rapportage worden benut door bestuurders, het management van verschillende afdelingen of door de projectleider die uitwisseling implementeert of gaat implementeren. Het geeft hen de mogelijkheid om een nulmeting te doen voordat zij starten of gedurende de implementatie de voortgang te meten door de zelfscan periodiek te doorlopen. Bovendien biedt de zelfscan de mogelijk te benchmarken met andere zorgorganisaties.