Digitale Toegang in de zorg

In de zorg wisselen we steeds meer online gegevens uit. Met name als het om onze medische gegevens gaat, willen we dat deze informatie veilig wordt uitgewisseld. Betrouwbaar kunnen inloggen bij zorgaanbieders is hierbij randvoorwaardelijk. Daarom werkt de overheid stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen, die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot hun digitale diensten.

Interview

Pilot ouderlijk gezag Maastricht UMC+

Bij het Maastricht UMC+ kunnen ouders nu de medische gegevens van hun kinderen inzien.
Lees het artikel

Interview

Pilot ouderlijk gezag Maastricht UMC+

Bij het Maastricht UMC+ kunnen ouders nu de medische gegevens van hun kinderen inzien.
Lees het artikel

Video

Terugblik evenement

Hier vind je de aftermovie, foto-impressie, presentaties en een whitepaper over de casussen die besproken zijn op het evenement Digitale Toegang in de praktijk.
Bekijk hier de terugblik

Praktijkervaring

Vaak zijn we te bang

Het UMC Utrecht is koploper op het gebied van digitaal machtigen. Het machtigen van iemand met ouderlijk gezag is voor het UMC Utrecht een relevant onderwerp. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht, bedient namelijk een speciale patiëntengroep als het aankomt op machtigen.
Lees hier het verhaal

Podcast

Digitale Toegang in de zorg

In deze podcastserie worden verschillende onderwerpen besproken die betrekking hebben op veilige digitale toegang van patiënten tot hun medische gegevens. Elke aflevering gaat Bob van Os (Nictiz) in gesprek met experts op het gebied van identificatie en authenticatie in de zorg.
Luister de podcast

Ervaringsverhaal

Van service naar inclusie

Het Amsterdam UMC biedt als één van de eerste zorgaanbieders hun digitale dienstverlening aan op het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’. Digitale interactie met de patiënt wordt in het Amsterdam UMC niet alleen als een service gezien, maar als onderdeel van de core-business van zorgaanbieders: het verlenen van zorg.
Lees hier het ervaringsverhaal

Beslisboom

Betrouwbaarheidsniveaus

Aan welk betrouwbaarheidsniveau moet je voldoen en wat is daarvoor beschikbaar? Om de online dienstverlening in de (semi-)publieke sector te kunnen uitbreiden, is het noodzakelijk dat een elektronisch identificatiemiddel een hogere mate van veiligheid heeft. Denk aan het inzien van medische en strafrechtelijke gegevens.
Download hier de beslisboom

Handleiding

Testen inloggen DigiD

Deze handleiding beschrijft hoe het inloggen op de verschillende betrouwbaarheidsniveaus van DigiD getest kan worden.
Bekijk hier de handleiding

Stappenplan

Stappenplan TVS

In dit schema staat voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers op hoofdlijnen uitgewerkt hoe het aansluitproces op TVS in zijn werk gaat. Aansluiten op TVS, zo regel je dat!
Bekijk hier het stappenplan

Handleiding

Aansluiten DigiD

In deze handleiding staan de stappen beschreven die organisaties, waaronder zorgaanbieders en ICT-leveranciers, moeten uitvoeren om met succes op DigiD aan te sluiten. Deze handleiding is bedoeld voor organisaties die willen (en mogen) aansluiten op DigiD en leveranciers die in opdracht van deze dienstaanbieders aansluitingen ontwikkelen.
Bekijk hier de handleiding

Toolkit

Communicatietoolkit DigiD

In de toolkit vind je verschillende middelen die je kosteloos kunt downloaden om patiënten te informeren over DigiD.
Bekijk hier de toolkit

Handreiking

Digitaal machtigen

Deze handreiking is een overzicht van aanbevelingen en overwegingen die richting kunnen geven aan deze keuzes. Om de publieke machtigingsvoorziening in gebruik te nemen dient de zorgaanbieder – eventueel in overleg met de softwareleverancier, een aantal keuzes te maken.
Download hier de handreiking

Informatie

Oplossingsrichting UZI

Hoe werkt de nieuwe oplossingsrichting voor UZI? Het wordt mogelijk voor zorgprofessionals om met erkende inlogmiddelen in te loggen en medische gegevens te raadplegen en uit te wisselen. Met deze middelen kunnen identificerende kenmerken uit het UZI-register opgehaald worden.
Lees hier over de oplossingsrichting

Factsheet

Het (DigiD) assessment

Aan een aansluiting op DigiD zijn beveiligingseisen verbonden, bedoeld om de integriteit van de bestaande infrastructuur te kunnen blijven garanderen. Via een jaarlijkse audit, ook wel assessment genoemd, tonen zorgaanbieders aan te voldoen aan de gestelde eisen. In deze factsheet staat meer relevante informatie daarover voor de zorgsector.
Download hier de factsheet

Roadmap

Roadmap TVS

Welke functionaliteiten zijn via de TVS beschikbaar? Bekijk de routekaart.
Bekijk hier de roadmap

Blijf op de hoogte over digitale toegang in de zorg 

Volg ons op LinkedIn    Aanmelden nieuwsbrief

Thema’s

Ontdek meer over andere thema's binnen digitale toegang in de zorg.

Wet digitale overheid

Als gevolg van de aankomende Wet digitale overheid (Wdo) verandert er voor de zorgsector het nodige met betrekking tot het verlenen van veilige toegang tot hun digitale diensten. De Wdo geeft aan, dat alle inlogmiddelen in de zorg moeten voldoen aan betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog. Voor zorgaanbieders betekent dit dat ze alle, door de wet erkende inlogmiddelen en vormen van inloggen moeten kunnen accepteren.

Digitale vertegenwoordiging

Met de toename van digitale diensten in de zorg wordt digitale vertegenwoordiging ook steeds belangrijker. Patiënten hebben het recht om zich digitaal te laten vertegenwoordigen. In de Wet digitale overheid (Wdo) wordt dit nog eens bekrachtigd en wordt vereist dat dit gebeurt met erkende middelen. Om het zorgveld te ondersteunen, stelt de overheid de komende jaren voorzieningen beschikbaar voor verschillende vormen van digitale vertegenwoordiging.

UZI

In de zorg worden steeds meer gegevens digitaal uitgewisseld. Een voorwaarde voor veilige gegevensuitwisseling is dat zorgprofessionals zich kunnen identificeren (identiteit bewijzen) en authenticeren (identiteit vaststellen). Zo krijgen zij toegang tot de juiste (medische) informatie op het juiste moment. Hierbij is het belangrijk dat de privacy van patiënten en cliënten beschermd is. Om bij deze informatie te komen maken zorgprofessionals onder andere gebruik van de UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) middelen.

Routeringsvoorziening TVS

Om de zorg te ondersteunen biedt de overheid de TVS (ToegangVerleningService) aan. Via deze routeringsvoorzieining is aansluiting op DigiD, alle oplossingen voor digitale vertegenwoordiging en toekomstige erkende inlogmiddelen mogelijk.