Digitale Toegang in de Zorg

In de zorg wisselen we steeds meer online gegevens uit. Met name als het om onze medische gegevens gaat, willen we dat deze informatie veilig wordt uitgewisseld. Betrouwbaar kunnen inloggen bij zorgaanbieders is hierbij randvoorwaardelijk. Daarom werkt de overheid stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen, die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot hun digitale diensten.

Thema's

Ontdek meer over de thema's binnen digitale toegang in de zorg.

Wet digitale overheid

Digitale vertegenwoordiging

Dezi (inlogstelsel zorgprofessionals)

Routeringsvoorziening TVS

Europa (eIDAS)

Aan de slag

Bekijk de verschillende publicaties, zoals een handreiking en een stappenplan, om aan de slag te gaan met de implementatie van veilige digitale toegang. 

Blijf op de hoogte over digitale toegang in de zorg 

Volg ons op LinkedIn    Aanmelden nieuwsbrief