Mammacarcinoom

Een informatiestandaard is een standaard waarin is uitgewerkt welke gegevens uit het primaire proces worden geregistreerd. Door informatie gestructureerd en gestandaardiseerd vast te leggen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) (‘registratie aan de bron’) kan deze informatie worden hergebruikt. Voor oncologische ziektebeelden zoals het mammacarcinoom speelt dit onder andere bij automatische uitwisseling (zonder overtypen) tussen zorgverleners en zorginstellingen. Daarnaast voor de NBCA, NKR, zorgverzekeraars en andere uitvragende partijen. Zie onderstaande usecases voor meer informatie.