Routeringsvoorziening TVS

Om de zorg te ondersteunen biedt de overheid de TVS (ToegangVerleningService) aan. Via deze routeringsvoorzieining is aansluiting op DigiD, alle oplossingen voor digitale vertegenwoordiging en toekomstige erkende inlogmiddelen mogelijk.

Blijf op de hoogte over digitale toegang in de zorg 

Volg ons op LinkedIn    Aanmelden nieuwsbrief

Thema’s

Ontdek meer over andere thema's binnen digitale toegang in de zorg.

Digitale vertegenwoordiging

Met de toename van digitale diensten in de zorg wordt digitale vertegenwoordiging ook steeds belangrijker. Patiënten hebben het recht om zich digitaal te laten vertegenwoordigen. In het wetsvoorstel WMEBV, dat het recht op digitaal zaken doen met de overheid regelt, wordt dit nog eens bekrachtigd. Met de regels in de Wet digitale overheid (Wdo) wordt vereist dat dit gebeurt met erkende middelen en dat dienstverleners hun digitale diensten op een passend betrouwbaarheidsniveau ontsluiten. Om het zorgveld te ondersteunen, stelt de overheid de komende jaren voorzieningen beschikbaar voor verschillende vormen van digitale vertegenwoordiging.

Wet digitale overheid

Als gevolg van de aangenomen Wet digitale overheid (Wdo) verandert er voor de zorgsector het nodige met betrekking tot het verlenen van veilige toegang tot hun digitale diensten. De wet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 gefaseerd in werking. De Wdo geeft aan dat alle inlogmiddelen in de zorg moeten voldoen aan betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog. Voor zorgaanbieders betekent dit dat ze alle, door de wet erkende inlogmiddelen en vormen van inloggen moeten kunnen accepteren.

UZI

In de zorg worden steeds meer gegevens digitaal uitgewisseld. Een voorwaarde voor veilige gegevensuitwisseling is dat zorgprofessionals zich kunnen identificeren (identiteit bewijzen) en authenticeren (identiteit vaststellen). Zo krijgen zij toegang tot de juiste (medische) informatie op het juiste moment. Hierbij is het belangrijk dat de privacy van patiënten en cliënten beschermd is. Om bij deze informatie te komen maken zorgprofessionals onder andere gebruik van de UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) middelen.