Europa (eIDAS)

Europese ontwikkelingen

Waar in Nederland de inspanningen om een digitale identiteit beschikbaar te maken voor burgers en bedrijven verankerd is in de Wet digitale overheid (Wdo), is in Europa sinds 2014 de eIDAS verordening in werking. Door deze verordening kunnen Europese burgers met hun nationale genotificeerde middelen inloggen bij dienstverleners in andere Europese lidstaten. Uit een evaluatie van deze verordening is gebleken dat er nog niet voldoende gebruik van wordt gemaakt terwijl de politieke ambitie er wel is.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigde in haar State of the Union op 16 september 2020 de plannen aan om een veilige Europese identiteit te ontwikkelen. Om deze ambitie te realiseren is sinds juni 2021 een European Digital Identity (EDI) framework in ontwikkeling bij de Europese Commissie. Deze herziening van de huidige eIDAS-verordening belooft met het gebruik van eWallets nieuwe mogelijkheden zoals gemak, dataminimalisatie, betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie. Met eWallets kunnen burgers over hun eigen identiteit en gegevens beschikken en ontvangen dienstverleners alleen de gegevens die ze nodig hebben voor het leveren van de dienst. 

Blijf op de hoogte over digitale toegang in de zorg 

Volg ons op LinkedIn    Aanmelden nieuwsbrief

Thema's

Ontdek meer over de andere thema's binnen digitale toegang in de zorg.

Digitale vertegenwoordiging

Wet digitale overheid

Routeringsvoorziening TVS

Herziening UZI