Leveranciersbijeenkomst - 12 april 2023

Als het om onze medische gegevens gaat, willen we veilig kunnen inloggen in de zorg, zowel als patiënt en als zorgaanbieder. Met het aannemen van de Wet digitale overheid (Wdo) is daar nu ook wettelijke grondslag voor gekomen: volgens deze wet mag er in de zorg alleen nog ingelogd worden met door de overheid erkende inlogmiddelen van een hoger betrouwbaarheidsniveau. Deze aanleiding was de reden dat zo’n tachtig ICT-leveranciers bijeen kwamen op 12 april in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht voor de bijeenkomst over veilige digitale toegang in de zorg.

Deelnemers kregen tijdens een plenair gedeelte updates over de gevolgen van het aannemen van de Wdo, de stand van zaken rondom DigiD, de ontwikkelingen op het gebied van digitale vertegenwoordiging en de RouteringsdienstNL. Na afloop was er op het Kennisplein ruimte om te netwerken en in gesprek te gaan met verschillende experts.

De eerste spreker tijdens de bijeenkomst was Leo van der Lubbe van het ministerie van VWS, die zich bezighoudt met beleidsmatige thema’s binnen digitale toegang in de zorg zoals de Wet digitale overheid en de eIDAS. In een live interview met Bob van Os, programmamanager bij Nictiz en host van de dag, vertelde hij de deelnemende ICT-leveranciers over de gevolgen van het aannemen van de Wet digitale overheid en wat zij kunnen doen om ervoor te zorgen dat de zorgsector de inlogsleutels van de toekomst kunnen ondersteunen die de Wdo voorschrijft.

Kevin Ronkes van Logius nam de microfoon over om de deelnemers bij te praten over de stand van zaken rondom DigiD. Aan de hand van zijn presentatie deelde hij onder andere grafische data van de aantallen succesvolle authenticaties onder burgers bij het gebruik van het Wdo-erkende publieke inlogmiddel DigiD. Ronkes maakte daarin onderscheid hoeveel DigiD accounts gebruik maken van de verschillende inlogniveaus, waaronder inmiddels al meer dan 7 miljoen accounts inloggen volgens het hoogste beschikbare niveau ‘Substantieel’. 

Hierna was het tijd voor een interactief intermezzo, waarbij de deelnemers van de ICT-leveranciersbijeenkomst via een live quiz getest werden op hun kennis over hun klanten uit het zorgveld. Aan de hand van de vraag hoeveel zorgaanbieders zichzelf als ervaringsdeskundige zien op het gebied van veilige digitale toegang, werden de deelnemers geprikkeld om zich te verbinden met hun doelgroep. De antwoorden op de vragen uit de quiz zijn verkregen uit een enquête gehouden onder zorgaanbieders na hun deelname aan het evenement ‘Digitale Toegang in de Praktijk’ eind vorig jaar. 

Na de virtuele quiz was het de beurt aan Hielke van Rijn van het ministerie van VWS om te vertellen over de stand van zaken met betrekking tot digitale vertegenwoordiging. In haar presentatie ging ze dieper in op de centrale voorzieningen die hiervoor zijn ontwikkeld ten behoeve van een inclusievere digitale dienstverlening met meer regie voor patiënten in het regelen van online zorg, en minder regellast voor de zorgaanbieder. Tot slot lichtte zij de drie vertegenwoordigingsvoorzieningen toe: vrijwillig machtigen, ouderlijk gezag en wettelijke vertegenwoordiging (curatele/mentorschap).

Vervolgens namen René Bijker en William Bekkema van DICTU het woord om diverse ontwikkelingen rondom de routeringsdienst toe te lichten. Met de aankondiging van een naamswijziging en nieuws over de komst van een selfserviceportaal gaven zij de deelnemers een inspirerende primeur. De routeringsdienst, voorheen de TVS (ToegangVerleningService), gaat vanaf heden namelijk verder als RouteringsdienstNL, afgekort RDNL. Met behulp van het nieuwe selfserviceportaal MijnRDNL, dat nu in de ontwerpfase is, kunnen leveranciers bovendien toegang op organisatieniveau en beheer per aansluiting eenvoudig zelf inregelen. 

Als afsluiting van het plenaire gedeelte deelde Mark Arts diverse trips & tricks aan de hand van ervaringen uit de praktijk. Deze werden door hem geïllustreerd met diverse cijfers van het aantal inlogs in het zorgveld die bij de deelnemers tot de verbeelding spraken. Een van de belangrijkste tips uit zijn presentatie? Na een aansluiting op de routeringsdienstNL is het activeren van de voorzieningen voor digitale vertegenwoordiging slechts een administratieve handeling! 

Bekijk hieronder de presentaties en lees het verslag van het interview met Leo van der Lubbe over de Wet digitale overheid. 

Na afloop van het plenaire gedeelte was het kennisplein geopend waar diverse experts klaar stonden om vragen te beantwoorden met betrekking tot veilige digitale toegang in de zorg.

  • MedMij: Johan Hobelman en Linda Mattheij
  • Logius: Kevin Ronkes en Roel Vaessen
  • Dictu: Henk Mirck, William Bekkema en Rene Bijker
  • Ministerie van VWS: Hielke van Rijn, Leo van der Lubbe, Mark Arts, Bart Kerver en Amber Blikslager
  • Nictiz: Bob van Os, Winni Boetje, Laisa Vermeij en Ilse van Noppen