Rapport

Implementatiestrategie Registratie aan de bron

We hebben dringend zorgbrede regie en landelijke kaders nodig willen we Ć©cht verder komen op weg naar eenduidig, eenmalig registreren voor meervoudig gebruik. Luid en duidelijk lieten ze deze hartenkreet horen, de partijen die we om tafel hadden in ons project Implementatiestrategie.

Het eindverslag van dit project kun je hieronder downloaden.

Hoog tijd voor landelijke, zorgbrede regie
Zorgprofessionals, epd-leveranciers en ziekenhuizen zijn het eens: het is hoog tijd voor landelijke, zorgbrede regie als het gaat om registratie aan de bron. Dit is dan ook de belangrijkste aanbeveling van het project Implementatiestrategie. 

Gezamenlijke afspraken
Hoe kom je tot brede, landelijke opschaling? Registratie aan de bron bracht zorgprofessionals, epd-leveranciers en zorgaanbieders bij elkaar. Het doel was dat ze gezamenlijk tot afspraken zouden komen voor een implementatiestrategie: wat krijgt prioriteit en wat kan wachten tot later? Een hoge inzet, want de perspectieven zijn heel verschillend en de belangen kunnen behoorlijk uiteenlopen. Hoe kom je dan toch verder?

Verbinding en begrip
“Wil je consensus bereiken, dan heb je verbinding en begrip voor elkaars perspectief nodig”, zegt adviseur Yoen van der Linden. “Niet invullen voor een ander wat hij ergens van vindt, maar echt het gesprek aangaan. Dan krijg je daadwerkelijk inzicht in iemands drijfveren, en wellicht ook een positiever beeld van die partij. Daardoor kom je gemakkelijker tot oplossingen.” 

Positief verrast
Deelnemers gingen tijdens vier interactieve sessies op verschillende manieren met elkaar in gesprek over de centrale vraag: hoe kunnen we het principe eenmalig en eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik implementeren in de medisch-specialistische zorg? Van der Linden: “We hadden de inhoud en vorm van de sessies samen met een vertegenwoordiging van de doelgroep bepaald. Dat werkte heel goed. Wat ik erg leuk vond, was dat deelnemers teruggaven dat ze veel nieuwe dingen hadden gehoord en dat ze positief verrast waren over hoe de ander erin staat.”  

Bekijk hier het beeldverslag van de eerste sessie.

Implementatiekalender
Vanuit de onderlinge verbinding kwamen de deelnemers tot een aantal belangrijke criteria en randvoorwaarden als basis voor een gezamenlijke roadmap en de implementatie ervan. Van der Linden: “Deelnemers gaven heel duidelijk aan dat er zorgbrede regie en sturing nodig is. Dat is het kader waarbinnen je als sector aan de slag gaat. Je moet dit vertalen in een haalbare, praktijkgerichte implementatiekalender waarbij je goed moet afwegen wat je landelijk wilt voorschrijven en op welke punten je regionaal of lokaal speelruimte biedt.”

Daadkrachtige keuzes
Er klinkt een heel harde roep om daadkrachtige, zorgbrede keuzes, aldus Van der Linden: “Ik hoorde een opvallende uitspraak die dit heel mooi illustreert: er zijn niet zozeer goede of foute keuzes, het gaat erom dát er keuzes gemaakt worden. Ik vind dat mooi gezegd omdat het betekent dat je omwille van het overkoepelende doel bereid bent om bepaalde keuzes te accepteren waar jij als partij wellicht niet direct baat bij hebt. Je stapt als het ware over je eigen schaduw heen. De verschillende stakeholders waren nog niet eerder op deze manier bij elkaar gebracht. Dat dat nu wel is gebeurd en tot groter wederzijds begrip én gezamenlijke aanbevelingen heeft geleid, is mijns inziens de grootste winst van dit traject. Verbinding en samenwerking van álle partijen, ook de epd-leveranciers, is onmisbaar om het gedachtegoed van registratie aan de bron geïmplementeerd én gebruikt te krijgen.”

Verder lezen