Soepele implementatie van BgZ en zibs

Zorginformatiebouwstenen zijn het fundament van eenduidige registratie. Ze vormen de landelijke taal die uitwisseling en dus hergebruik van zorginformatie tussen zorgverleners en tussen verschillende ziekenhuizen mogelijk maakt. Registratie aan de bron ontwikkelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en de uit zibs bestaande Basisgegevensset Zorg (BgZ) als belangrijke stap om te komen tot eenduidig registreren voor hergebruik. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept zodanig dat de bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en verschillende zorginformatiesystemen. De BgZ bestaat uit een beperkt aantal zibs met zorginformatie die, onafhankelijk van de aandoening, voor iedere patiënt relevant is.

Soepele implementatie van BgZ en zibs

Zorginformatiebouwstenen zijn het fundament van eenduidige registratie. Ze vormen de landelijke taal die uitwisseling en dus hergebruik van zorginformatie tussen zorgverleners en tussen verschillende ziekenhuizen mogelijk maakt. Registratie aan de bron ontwikkelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en de uit zibs bestaande Basisgegevensset Zorg (BgZ) als belangrijke stap om te komen tot eenduidig registreren voor hergebruik. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept zodanig dat de bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en verschillende zorginformatiesystemen. De BgZ bestaat uit een beperkt aantal zibs met zorginformatie die, onafhankelijk van de aandoening, voor iedere patiënt relevant is.

Afbeelding

Tools die je vrij kunt gebruiken  

Je vindt hier verschillende tools die je vrij kunt gebruiken - handleidingen, standaarden, filmpjes en animaties en nog veel meer. 

Kijk bijvoorbeeld naar: 

Ervaren en leren van de praktijk 

  • Praktijkverhalen: goede voorbeelden van implementaties in de praktijk, vanuit verschillende perspectieven en met veel praktische tips. 
  • Verdiepingssessies: interactieve online sessies waarin een implementatievoorbeeld uit de praktijk centraal staat, veelal met tips over cultuur en gedragsaspecten. 
Alle tools

Aan de slag met de tools

Alle praktijkverhalen

Verhalen uit de praktijk