Raamwerk zib-compliance

Raamwerk zib-compliance

Hoe de zorginformatiebouwstenen, zibs, moeten worden geĆÆmplementeerd in de verschillende epd's is niet precies vastgelegd. Dat geeft ruimte voor interpretatie, hetgeen leidt tot ongewenste verschillen. Daardoor lukt de feitelijke uitwisseling ondanks alle goede bedoelingen in de praktijk vaak niet, of niet volledig.

Raamwerk zib-compliance

Waar moet de implementatie van zibs aan voldoen om te zorgen dat de systemen ze wel goed kunnen uitwisselen? Wij hebben dit op een rijtje gezet. Het Raamwerk zib-compliance maakt inzichtelijk op welke punten nadere afspraken nodig zijn zodat de zibs daadwerkelijk kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende epd's. Je kunt dit document en de presentatie hieronder downloaden. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom!

Heb je vragen over zibcompliance of het raamwerk? Ga in gesprek op www.digitaleuitwisseling.nl

Dit wil je misschien ook weten