Handleiding

Handleiding en analysebestand standaardisering gegevens

Hoe vertaal je gegevens die relevant zijn voor het zorgproces naar zorginformatiebouwstenen, zibs? De Handleiding standaardisering gegevens en het bijbehorende analysebestand geven praktische handvatten aan iedereen die hiermee bezig is of gaat. 

Minimale gegevensset vertalen naar zibs
Met een analyse van het zorgproces, stap één uit het Doeboek kwaliteitsregistraties, stel je de set van gegevens vast die minimaal nodig zijn voor het leveren van goede zorg. Deze minimale gegevensset moet vervolgens worden vertaald naar zorginformatiebouwstenen. Die vertaalslag naar zibs maakt het mogelijk om zorginformatie gestructureerd in het epd vast te leggen zodat die hergebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Makkelijk gezegd - maar hoe bepaal je welke zib bij welk stukje zorginformatie hoort?  

Praktisch stappenplan voor standaardiseren gegevensset op basis van zibs
In de praktijk bestaan er verschillende interpretaties van de zibs. Dat hindert de eenheid van taal en dus het hergebruik van gegevens. Met de Handleiding standaardisering gegevens en het bijbehorende analysebestand hebben ziekenhuizen een praktisch stappenplan voor het standaardiseren van een gegevensset op basis van zibs. Leveranciers en instellingen kunnen hiermee vervolgens aan de slag met de implementatie. 

De Handleiding standaardisering gegevens en het bijbehorende analysebestand kun je hier downloaden.