Praktijkverhaal

Minder registratielast HHT - Radboudumc

Registratie aan de bron werkt, concludeert men in het Radboudumc. Met het programma EvaMeG (Eenmalig Vastleggen voor Meervoudig Gebruik) wordt zorginformatie gestructureerd vastgelegd in het epd. ‘Met die data, daarmee heb je goud in handen!’ Liesbeth Langenhuysen, programmamanager EvaMeG in het Radboudumc, kan het niet genoeg benadrukken.

Een schat aan herbruikbare informatie

Een zorgpad waarin alle relevante zorginformatie in het zorgproces gestructureerd en op de afgesproken plek wordt vastgelegd, levert een schat aan herbruikbare informatie op. En dát is het principe van Registratie aan de bron: eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie, zodat die voor meerdere doelen gebruikt kan worden. Daardoor stijgt de kwaliteit van de zorg.

Van apart registreren is geen sprake meer

Een van de zorgketens die nu direct aanlevert aan hun kwaliteitsregistratie, is de Nijmeegse hoofdhalsketen. Hoofdhals-chirurg Guido van den Broek is nauw betrokken: “Alle 150 items voor de Dutch Head and Neck Audit (ondergebracht bij DICA) leveren we nu real-time aan. Van apart registreren is geen sprake meer, alleen nog van het administreren van de zorginformatie tijdens de contactmomenten met de patiënt. Daarbij hebben we inrichting van de hele zorgketen opnieuw bekeken, verbeterd en geüniformeerd.”

Guido van den Broek - Radboudumc

Project PLEZIER: artsen trainen hun collega’s

Van den Broek merkte de afgelopen jaren dat veel artsen niet handig en goed met hun epd overweg kunnen, terwijl dat in zijn visie een voorwaarde is voor Registratie aan de bron. Daarom startte hij met collega-KNO-arts Jimmie Honings het project PLEZIER. Daarin trainen artsen die het werken met het epd volledig onder de knie hebben, hun collega’s.

Artsen hebben belangrijke rol bij inrichting epd

Het is de overtuiging van Van den Broek dat artsen een belangrijke rol móeten nemen in de inrichting van hun epd – zoals PLEZIER beoogt. De automatische aanlevering van de HHT-keten aan DICA toont het succes aan. Langenhuysen is het daarmee eens: “Het is cruciaal dat artsen, en andere zorgverleners, samen met de mensen van Informatiemanagement en ICT zich buigen over een goede inrichting van het epd. Zo kun je het zorgproces optimaal ondersteunen, en kunnen zorgverleners en patiënten profiteren van een goede vastlegging en hergebruik van data.”

De Nijmeegse aanpak van zowel de aanlevering van de HHT-keten als die van PLEZIER is (deels) door andere ziekenhuizen over te nemen.

PLEZIER staat voor Patiëntenzorgverbetering, Lastenverlichting En Zorg Innovatie via Epic.

Winst voor patiënt en zorgverlener

In het Radboudumc levert inmiddels een aantal zorgketens volgens dit principe zorginformatie rechtstreeks aan de kwaliteitsregistraties aan. En dat heeft veel voordelen, aldus Langenhuysen. “Artsen ervaren meer continuïteit in het zorgproces doordat precies is vastgelegd en afgestemd in het epd wat wanneer in het zorgproces gebeurt, en wie wat waar en wanneer vastlegt. Ook ervaren zij tijdswinst; tijd die nu weer meer aan de patiënt besteed kan worden. Daarbij: de zorginformatie kan ook worden gebruikt in de directe zorg, voor de overdracht, voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en bijvoorbeeld als stuurinformatie.”

Zij leren stapsgewijs en per afdeling of vakgroep:

  • goed te werken met het epd;
  • handige trucs om de administratielast te verlagen;
  • uniform werken op de eigen afdeling;
  • hoe te werken volgens de principes van Registratie aan de bron door uniform werken te standaardiseren in het epd.