Good practice

Patiëntsamenvatting uitwisselen met één druk op de knop - Noordoost-Nederland

Nooit meer stapels papier uitprinten, inscannen en mailen of - godbetert fáxen: ziekenhuizen in Noordoost-Nederland kunnen voortaan alle benodigde patiëntinformatie probleemloos met elkaar delen via de regionale infrastructuur XDS-NN. Het gaat om het Martini Ziekenhuis en het UMCG voor de oncologiepatiënten en om de ziekenhuizen die aangesloten zijn bij HartNet Noord-Nederland. Projectleiders Maarten de Ruiter en Gerard van Kernebeek van het UMCG vertellen meer over deze twee pilots.

'Wij zijn superenthousiast over de uitwisseling via XDS', zegt Evelien van der Sluis, medisch secretaresse bij het secretariaat Maag-Darm-Leverziekten van het Martini Ziekenhuis.  

Ook Magda Souisa van het UMCG en Marjon Beumer van Treant Zorggroep Emmen zijn blij met de uitwisseling van de patiëntsamenvatting via XDS. 

Wil je even snel de belangrijkste wapenfeiten van deze good practice op een rijtje? Check dan de factsheet hieronder. 

Factsheet

Patiëntsamenvatting uitwisselen met één druk op de knop - Noordoost-Nederland

Ziekenhuizen die samenwerken in HartNet Noord-Nederland wisselen onderling de patiëntsamenvatting van Epic uit via het regionale platform XDS-NN. Het Martini Ziekenhuis en het UMCG doen dit voor oncologiepatiënten met een tumor in het maag- darm- levergebied. 

Contact

Maarten de Ruiter (oncologie), m.de.ruiter01@umcg.nl

Gerard van Kernebeek (HartNet), g.van.kernebeek@umcg.nl  

Aanpak

Noordoost-Nederland wisselt al jaren radiologiebeelden en -verslagen uit via het regionale platform XDS NN. In twee pilots wordt nu ervaring opgedaan met het delen van de patiëntsamenvatting via XDS met behulp van een viewer. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met medewerkers van de medisch secretariaten en medische administraties van de pilotziekenhuizen.

Aanleiding

De regio wil het gebruik van XDS uitbreiden met andere vormen van uitwisseling – óók om in de praktijk te laten zien wat er allemaal kan met dit platform.

Beoogde winst

  • Tijdwinst voor de medewerkers van de medisch secretariaten en medische administraties.
  • Geen stapels papieren meer printen, inscannen en mailen, maar met één druk op de knop patiëntgegevens delen.
  • Verwijzingen verlopen sneller en efficiënter.
  • De ontvangende partij ziet in één oogopslag alle benodigde zorginformatie die over een patiënt voorhanden is.
  • XDS heeft geen datalimiet, dus ook zware bestanden komen gegarandeerd over.
  • Artsen beschikken sneller over de benodigde zorginformatie. 

Resultaten

Een grote tijdwinst voor medewerkers van de medisch secretariaten en medische administraties die patiënten verwijzen naar het UMCG en specialistische centra. 

Stakeholders

De belangrijkste stakeholders zijn de medewerkers van de medisch secretariaten en medische administraties. Voor hen betekent het uitwisselen van patiëntinformatie via XDS door middel van een viewer dat ze op een andere manier moeten werken.  

Succesfactoren en lessons learned

Betrek deze belangrijke stakeholders dan ook vanaf het prilste begin bij de plannen en houd ze betrokken door regelmatig overleggen in te plannen en goed te luisteren naar hun waardevolle inbreng. 

Maarten de Ruiter: Supersnel en veilig

'De patiëntsamenvatting vanuit Epic is vergelijkbaar met de BgZ, maar bevat veel meer gegevens'

Maarten de Ruiter

Noord-Nederland wisselt al jaren radiologiebeelden en -verslagen uit via het regionale platform XDS NN. De regio breidt het gebruik van dat platform nu uit met andere vormen van uitwisseling – óók om in de praktijk te laten zien wat er allemaal kan met XDS.

Patiëntsamenvatting uitwisselen tussen ziekenhuizen

"Het uitwisselen van radiologiebeelden en -verslagen via het platform XDS NN gaat supersnel, veilig en naar volle tevredenheid van iedereen", zegt Maarten de Ruiter, projectleider bij het UMCG. "Die goedwerkende infrastructuur zetten we nu in voor het uitwisselen van andere patiëntgegevens: een patiëntsamenvatting tussen het Martini Ziekenhuis en het UMCG en gegevens van hartpatiënten tussen de ziekenhuizen die samenwerken in HartNet Noord-Nederland. Voor beide ‘nieuwe’ uitwisselingen met XDS zijn de pilots bijna ten einde en de ervaringen zijn uitstekend."

Middels viewer informatie inzien en desgewenst binnenhalen

 “De patiëntsamenvatting vanuit Epic is vergelijkbaar met de BgZ, maar bevat veel meer gegevens, zoals de notities van artsen. In de pilot waarin Martini en UMCG de patiëntsamenvatting uitwisselen, gaat het om patiënten met een tumor in het maag-darm-levergebied die van het Martini naar het UMCG worden verwezen. Het dossier van deze patiënten wordt nu in XDS klaargezet. Het ontvangende ziekenhuis kan middels een zogeheten viewer de informatie inzien en desgewenst binnenhalen in het eigen epd. En dat gaat heel goed. Het is snel en veilig en er is geen datalimiet. Dus heel grote bestanden overhalen is geen probleem.”

Ook de HartNet-ziekenhuizen wisselen de patiëntsamenvatting uit. Daarover vertelt Gerard van Kernebeek je meer. 

Wat betekent deze nieuwe manier van werken voor de medewerkers van de medische administraties en secretariaten? Lees hieronder ook de verhalen van Gerard van Kernebeek, Evelien van der Sluis, Magda Souisa en Marjon Beumer. 

Gerard van Kernebeek: Medische administratie cruciaal

'Dit is wat we nu kunnen, en dit helpt de zorg al enorm'

Gerard van Kernebeek

De ziekenhuizen die aangesloten zijn bij HartNet Noord-Nederland wisselen sinds een half jaar de patiëntsamenvatting uit via XDS. 

HartNet en oncologie trekken samen op

"De HartNet-ziekenhuizen delen al veel langer patiëntinformatie met elkaar, maar nu verloopt dit via XDS", zegt Gerard van Kernebeek, projectleider HartNet. “We trekken hierin samen op met oncologie; Maarten en ik zitten in hetzelfde projectteam. We leren veel van elkaar en die kennis en ervaringen delen we graag weer met andere specialismen in de regio die ook patiëntdossiers willen uitwisselen via XDS.”

Medische administratie van cruciaal belang

Zowel bij de oncologie als bij HartNet worden de medewerkers van de medische administraties en secretariaten nauw bij dit proces betrokken. “Wij hebben bewust op hen ingezoomd omdat zij ervoor zorgen dat de patiëntinformatie in het epd beschikbaar is”, zegt Van Kernebeek. “Zij zijn van cruciaal belang voor de informatiebeschikbaarheid in de netwerkzorg in de regio. We overleggen dan ook regelmatig over wat wel en niet werkt voor hen. Want zij moeten het tenslotte doen.”

Bewust gekozen voor een tussenstap

“In theorie kunnen we de patiëntsamenvattingen vervangen door de BgZ”, aldus Van Kernebeek. “Maar, zoals voor zoveel ziekenhuizen geldt: de inrichting van ons epd is daar nog niet geschikt voor. Daarom hebben we bewust gekozen voor deze tussenstap. Natuurlijk willen we uiteindelijk discreet gegevens vastleggen en uitwisselen. Maar dit is wat we nu kunnen, en dit helpt de zorg al enorm.”

Hoe ervaren de medewerkers van de medische administraties en secretariaten dit zelf? Lees ook de verhalen van Evelien van der Sluis, Magda Souisa en Marjon Beumer. 

Evelien van der Sluis: Wij zijn superenthousiast

'Vroeger gingen er stápels papier de prullenbak in, zo zonde'

Evelien van der Sluis is medisch secretaresse bij het secretariaat Maag-Darm-Leverziekten van het Martini Ziekenhuis. Sinds een half jaar gebruikt ze XDS om patiënten te verwijzen naar het UMCG. Voor haar betekent dat veel minder werk. 

"Het is echt ideaal, wij zijn er superenthousiast over. Voorheen moesten we alle patiëntinformatie zoals brieven, labuitslagen en verslagen uitprinten, inscannen en mailen. Dat kostte veel tijd en er gingen stápels papier de prullenbak in, zo zonde.”

Patiëntdossier in één keer klaarzetten

Gemiddeld verwijst het secretariaat zo’n vijf à zes patiënten per week, aldus Van der Sluis: “Verwijzingen hebben meestal spoed: ze moeten op tijd bij het UMCG zijn zodat de patiënten besproken kunnen worden in het eerstvolgende mdo. Het is bovendien belangrijk dat je alle benodigde informatie meestuurt, je mag niks vergeten want dat kan ook vertraging opleveren voor de patiënt. Nu zetten we het patiëntdossier in één keer klaar in XDS en mailen het UMCG een linkje. De bedoeling is dat dat mailtje er ook nog tussenuit gaat: binnenkort krijgen onze collega’s bij het UMCG een pop-up op hun scherm als er een patiëntdossier voor ze klaar staat in XDS.”

Magda Souisa: Een verantwoordelijke job

'We hebben een verantwoordelijke job, je mag niks over het hoofd zien'

Magda Souisa is medewerker Medische Administratie Polikliniekbureau Poli Oncologie 2 bij het UMCG. Zij haalt de patiëntinformatie binnen die haar collega Evelien van het Martini Ziekenhuis klaarzet in XDS. 

Alles lezen wat binnenkomt

“Mijn collega’s en ik noemen onszelf weleens gekscherend ‘halve dokters’”, lacht ze, “want we lezen letterlijk alles wat binnenkomt; alle verslagen, labuitslagen, brieven, noem maar op. Het is een verantwoordelijke job, je mag niks over het hoofd zien. Als er informatie mist, dan moet je er gelijk achteraan. Want je wilt voorkomen dat een patiënt niet besproken kan worden in het mdo omdat bijvoorbeeld het beeldvormend onderzoek ontbreekt.”

Mdo-verslag klaarzetten in XDS

Sinds een half jaar verlopen de verwijzingen van patiënten met een tumor in het mdl-gebied vanuit het Martini via XDS. Wat merkt Souisa daarvan? “Qua tijdwinst niet zoveel”, zegt ze, “want we moeten nog steeds controleren of alle informatie er is.” Dat ze het dossier in XDS kan zien, vindt ze prettig: “Alles wat tot aan de datum van vandaag is gebeurd, staat erin. Als de patiënt volgende week een aanvullend onderzoek krijgt, dan sturen onze collega's van het Martini dat verslag apart na via XDS. We zijn daar blij mee. Omgekeerd wil het Martini graag dat wij meteen nadat de patiënt in het mdo is besproken, het mdo-verslag klaarzetten in XDS. Dat kan ik me goed voorstellen. Op dit moment kunnen we dat nog niet, maar er wordt aan gewerkt.”


Marjon Beumer: Honderd procent garantie

'We doen zo’n 10 tot 15 verwijzingen per dag, dus dat tikt wel lekker aan'

De HartNet-ziekenhuizen delen al veel langer patiëntinformatie met elkaar, maar nu verloopt dit via XDS. Marjon Beumer is teamleider poli Cardiologie en werkzaam bij het HC-secretariaat van de Treant Zorggroep in Emmen.

Bestanden te groot om te versturen

“Wij versturen alle verwijzingen naar externe thoraxcentra, voor ablatie, second opinions, noem maar op. Voorheen gebruikten we XDS alleen voor de beelden. De verwijzing zelf, dus de correspondentie, hartfilmpjes en de labuitslagen, stuurden we als apart pakketje mee met de mail. Dat ging op zich prima. Alleen merkten we voornamelijk bij de verwijzingen voor elektrofysiologisch onderzoek dat de bestanden te groot waren om te versturen. En je kreeg niet altijd een melding dat de mail niet was aangekomen, heel vervelend.”

Honderd procent garantie dat verwijzing is overgekomen

“Ik heb nu honderd procent garantie dat een verwijzing is overgekomen omdat ik dat kan zien in XDS. We zijn ook veel minder tijd kwijt per verwijzing, dat scheelt zó 5 minuten. We doen zo’n 10 tot 15 verwijzingen per dag, dus dat tikt wel lekker aan.”