Bericht 5

Hieronder staat een overzicht van het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren, voor het implementeren van de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH). Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Kies hieronder een laag en activiteit. 

Gefeliciteerd! Je bent een van de eersten in Nederland die aan de slag gaat met de implementatie van dit bericht uit de informatiestandaard Acute Zorg van Nictiz. Amigo! is momenteel volop in ontwikkeling en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken.

Een aantal berichten was op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. Dat geldt ook voor dit bericht. Daarom hebben we de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Vanuit jouw kennis, ervaring en expertise willen wij je daarom vragen met een kritische blik te kijken naar de informatie in dit onderdeel van Amigo!. 

Ben je bereid ons te helpen de informatie in Amigo! waar nodig te verbeteren? Dan stellen wij je eerst een viertal vragen over jouw eerste indruk van Amigo! tot en met de pagina waarop jij je nu bevindt. Daarna vind je op elke pagina rechtsonder in beeld een paarse knop met ‘Ik werk mee aan Amigo!’. Wanneer je op deze knop klikt, verschijnen drie feedbackvragen. Door op elke pagina deze drie vragen te beantwoorden, maak je kans op een klein cadeautje en help jij samen met het Amigo!-team de rest van Nederland bij de implementatie van de informatiestandaard Acute Zorg. 
 

Werk jij ook mee aan Amigo!?  

Dit bericht was op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. We hebben daarom de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Samen met gebruikers kijken we met een kritische blik naar de informatie in dit onderdeel van Amigo! om de content zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk.

Bericht 5

Er is één bericht voor de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH:

Bericht

Betekenis

Nummer

Voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH

Bij zeer acute patiënten of een grootschalig incident moet er zoveel mogelijk tijd gewonnen worden om de juiste type zorg te organiseren op de SEH. Om deze reden mag een verpleegkundig meldkamer centralist (nog voordat een ambulance ter plekke is van het incident) een voorwaarschuwing versturen naar de SEH

 

5

 

 

Nu helder is welk technisch bericht wordt geïmplementeerd, kan gestart worden met de benodigde implementatie-activiteiten. Klik hieronder door voor de onderliggende activiteiten per laag.

Zorgproces

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het aanhouden van deze standaarden biedt goede kwaliteit van zorg aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Proces

Beschrijven van het gewenste proces voor de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH). Analyseer wat de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Door de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH wordt de SEH zo snel mogelijk op de hoogte gebracht om zich voor te bereiden op de komst van een patiënt of grootschalige incidenten. Kijk voor een voorbeeld van het proces onder aan deze pagina bij ‘Meer weten’. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Patient journey

Ontwikkelen van patient journeys voor de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH). Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een patiënt een specifiek deel van het zorgproces doorloopt. In dit geval gaat het om een patient journey voor de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH (bericht 5).    Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien gewenst kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden. Hierdoor kunnen meerdere situaties in beeld worden gebracht. Maak aan de hand van iedere patient journey samen met de betrokken zorgverleners keuzes over bepaalde functionaliteiten en maak afspraken tussen de meldkamer en SEH.

Draagvlak en borging

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij de eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de kwaliteit van patiëntenzorg en wat het de zorgverleners oplevert. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.   

 

Informatie

Informatiestandaard

Gebruikmaken van de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH) (bericht 5) van de informatiestandaard Acute Zorg.

Functioneel ontwerp

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH) staat gespecificeerd en de meerwaarde van deze verwijzingen zijn bepaald.

Dataset

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg. Het inhoudelijk vergelijken van deze dataset met de gegevens die de betrokken zorgverleners invoeren in de eigen informatiesystemen.

Terminologie- en Codestelsels

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg is het gebruik ervan gegarandeerd. Specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecase Voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH).

Technische berichten

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH) is een Health Level 7 versie 3 (HL7v3) / Clinical Document Architecture (CDA)-technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3 / CDA-technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Datakwaliteit

Borgen van de juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH). Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

 

Applicatie

Opdracht aan de ICT leverancier

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH) van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Kwalificaties

Alle betrokken ICT-leveranciers moeten zich kwalificeren bij Nictiz voor de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH). Kwalificatie is de toets die de ICT-leverancier moet doorlopen, om aan te tonen dat een specifieke usecase binnen een Nictiz- informatiestandaard op correcte wijze in het informatiesysteem is geïmplementeerd.

Functionaliteit informatiesysteem

Gereedmaken van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS) voor: Het samenstellen en versturen van het technische bericht Voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH) naar het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). Gereedmaken van het ZIS voor: Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht Voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH van het MKAIS.De uiteindelijk benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Scholing

Opleiden van de zorgverleners voor het correct versturen of ontvangen van de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH).Opleiden van de beheerders van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS) voor het beheren van de functionaliteit om de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH te versturen. Opleiden van de beheerders van het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor het beheren van de functionaliteit om de voorwaarschuwing van de meldkamer te ontvangen en verwerken.

Operationaliseren en beheren

In productie nemen van de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de spoedeisende hulp (SEH). Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor dit bericht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH 24/7 beschikbaar.