Good practice

Gegevensuitwisseling in de geboortezorg - VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect ondersteunt, in samenwerking met Registratie aan de bron, veilige digitale gegevensuitwisseling rondom de zorgvraag en het zorgproces van de geboorte.

Inleiding 

Het zorgproces staat bij de uitwisseling van gegevens altijd centraal. In de ideale wereld wordt zorginformatie gestructureerd vastgelegd tijdens en ten behoeve van het primaire zorgproces. Het informatiesysteem waarin de desbetreffende gegevens worden vastgelegd, is ondersteunend aan het zorgproces én aan informatiestandaarden waardoor die informatie eenmalig en eenduidig vastgelegd kan worden. Op die manier kan zorginformatie hergebruikt worden voor diverse doeleinden, zonder extra administratieve lasten en met behoud van datakwaliteit.

Werkelijkheid weerbarstig
De werkelijkheid is echter vaak weerbarstig: zorginformatie wordt niet altijd gestructureerd, eenmalig en eenduidig vastgelegd. Ook staat er veel informatie als vrije tekst weergegeven waardoor informatie niet automatisch uitgewisseld kan worden op basis van standaarden. Bovendien sluiten informatiesystemen vaak niet goed op elkaar aan.

Gegevensuitwisseling geboortezorg
Ook in de geboortezorg kunnen zorgverleners niet of beperkt digitaal gegevens uitwisselen met elkaar en met cliënten. Het gevolg is dat zorgverleners informatie overtypen of mondeling doorgeven; een werkwijze die inefficiënt en foutgevoelig is. VIPP Babyconnect, een versnellingsprogramma in de informatieuitwisseling tussen patiënt en professional, werkt aan gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en tussen zorgverleners onderling. 

Susanne Zuidhof: Naadloos aansluitende zorg 

"Ons doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts" 

Susanne Zuidhof, CMIO VIPP Babyconnect

“Geboortezorg is netwerkzorg. De zwangere is de spil in een netwerk dat bestaat uit de verloskundige, de kraamzorgorganisatie, de gynaecoloog van het ziekenhuis, eventueel een fysiotherapeut en psycholoog of psychiater en de jeugdgezondheidszorg. Al deze zorgverleners en instanties leveren vaak tegelijkertijd hun zorg en niet, zoals in de ketenzorg, op elkaar volgend. Elke zwangere ziet dus meerdere zorgverleners: naast de verloskundige is standaard ook de kraamverzorgster aanwezig. 52 procent van alle zwangeren wordt overgedragen aan de gynaecoloog."

Naadloos aansluitende zorg
"Ons doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Deze overdrachten moeten soepel verlopen, van het allereerste begin tot aan de overdracht aan de jeugdgezondheidszorg."

Drie voorwaarden
"Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor een goede, digitale gegevensuitwisseling. Ten eerste moet de cliënt toestemming geven, ten tweede gaat de uitwisseling over een beveiligd netwerk en ten derde moeten er goede samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen zorgverleners. Op deze manier kan de juiste zorgverlener op het juiste moment de juiste zorginformatie inzien. Hierdoor is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor de cliënt."

Evelien Timmerman: Samenwerking is essentieel

"Als je goede geboortezorg wilt leveren is samenwerking tussen de disciplines essentieel"

Evelien Timmerman, gynaecoloog bij het Dijklander Ziekenhuis

Hoe helpt deze manier van gegevens uitwisselen jou bij de zorg aan de cliënt?
"In de integrale geboortezorg worden alle zwangeren gezien door de verloskundige en indien nodig ook door de gynaecoloog. Voor de gynaecoloog is het heel belangrijk dat ze alle gegevens kan zien die de verpleegkundige al verzameld heeft voor een goed totaalbeeld van de zwangere en het ongeboren kind. Ze moet alle actuele gegevens in het eigen systeem direct kunnen zien, ook als de situatie verandert tussen verwijzing en consult."

Wat zijn de voordelen van veilige digitale gegevensuitwisseling voor jouw werk?
"Zowel in de acute als in de niet acute situatie heeft digitale gegevensuitwisseling veel voordelen. In de acute situatie heeft de verloskundige niet altijd tijd om alle gegevens door te sturen. Doordat de gegevens direct zichtbaar zijn voor mij kan de verloskundige met de zwangere of barende vrouw in de ambulance meegaan. Ik kan ondertussen mij vast inlezen en zonder tijdverlies veilig de zorg overnemen. Maar ook in de niet acute situatie levert digitaal uitwisselen veel voordelen op. Als ik nu een nieuwe zwangere op mijn spreekuur zie ben ik vaak wel tien minuten kwijt om alle gegevens van de verloskundige weer over te typen. Doordat die gegevens nu direct in mijn systeem staan kan ik al die tijd gewoon besteden aan zorg verlenen."

Wat is de toegevoegde waarde voor andere zorgverleners in de geboortezorg?
"Binnen de integrale geboortezorg werken wij met zorgpaden waarbij de zwangere afwisselend door de verloskundige en de gynaecoloog wordt gezien. Als een zwangere bij mij gezien is, dan moet daarna de verloskundige de zorg voortzetten. Om dat veilig te kunnen doen moet ook zij over alle actuele gegevens kunnen beschikken."

Wat levert het de cliënt op?
"De cliënt kan erop rekenen dat alle zorgverleners volledig van haar situatie op de hoogte zijn, dus ze hoeft nooit twee keer haar verhaal te vertellen. Zo kunnen we alle tijd besteden aan het verlenen van zorg in plaats van aan het overtypen van allerlei gegevens."

Waarom zouden alle zorgverleners in de geboortezorg digitaal gegevens uit moeten gaan wisselen?
"Als je goede geboortezorg wilt leveren is samenwerking tussen de disciplines essentieel. En volgens mij is goede gegevensuitwisseling daar enorm belangrijk in."

Bekijk hier de video van Babyconnect over digitale gegevensuitwisseling in de praktijk

Dit wil je misschien ook weten