Praktijkverhaal

Betere hartzorg door hergebruik van zorgdata

‘Het werkt gewoon!’ Wie Douwe Atsma hoort spreken over de mogelijkheid om met behulp van een generiek opgebouwde dataset zorginformatie aan te leveren aan de Nationale Cardiovasculaire Data Registratie (NCDR) hoort iemand die meer voordelen en toepassingsmogelijkheden ziet van registreren aan de bron. ‘Het uitwisselen van de data voor overdracht met artsen in andere ziekenhuizen lijkt me een logische volgende stap.’

Cardiologen leveren via epd data aan kwaliteitsregistratie  

Atsma is hoogleraar cardiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en voorzitter van de werkgroep Kwaliteitsregistratie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). “De cardiologen van het LUMC leveren hun data aan via het epd”, zo vertelt Atsma. “We noteren direct na de implantatie - want dan staat de film van de implantatie nog goed op het netvlies - keurig alle gegevens van zowel de pacemaker of de ICD, als van de zogenoemde ‘leads’; de draadjes waarmee de ‘device’ is aangesloten.”  

Eenmalig eenduidig vastleggen zorginformatie dient meerdere doelen 

“Na autorisatie gaan die gegevens naar de NCDR, en via de NCDR ook naar het Implantatenregister, destijds opgezet door toenmalig minister van VWS Edith Schippers.” Hij onderstreept dat er naast de NCDR nog meer instanties zijn aan wie kwaliteitsdata moeten worden gestuurd, zoals de IGZ, en ziet daarom zoveel heil in het eenmalig eenduidig vastleggen van zorginformatie.

Essentieel dat epd naadloos aansluit bij het werkproces  

Atsma en collega’s hebben in hun werkproces geen wezenlijke aanpassing hoeven doen. “Essentieel voor een goed gebruik van een epd door de dokters is dat het naadloos aansluit bij ons werkproces, en dat hadden we al goed voor elkaar. We legden onze data al uniform vast”. Voor de generieke aanlevering moest wel een belangrijke technische aanpassing worden gedaan. Atsma: ‘Om de data via de zogenoemde zorginformatiebouwstenen (zibs) te kunnen versturen, was standaardisatie nodig. Cardiologen, IT’ers en medisch codeurs hebben flink veel energie gestoken in het vertalen van de klinische gegevens naar standaarden, zoals bijvoorbeeld naar Snomed. Het is tenslotte belangrijk dat de informatie die wij versturen, aan de andere kant alleen maar op de juiste wijze kan worden geïnterpreteerd.”

Velden in epd ingebouwd voor gestandaardiseerd vastleggen 

In het systeem zijn alle invulvelden voor de registratie van de pacemaker- en ICD-gegevens al ingebouwd. “We leggen in de velden de benodigde gegevens gestandaardiseerd vast volgens het NCDR-datamodel. De gegevens gaan – na akkoord van de arts – via de zibs direct naar een databroker van de NCDR. Die filtert de relevante data eruit en checkt deze op consistentie,” vertelt Atsma. “En zo verloopt de NCDR-registratie voor ons nu automatisch, en is er voor de arts dus geen sprake meer van dubbel werk.” Het standaardiseren van de data biedt volgens Atsma nog meer mogelijkheden. “Nu wij de gegevens volgens de standaarden uitwisselen, zijn die ook geschikt voor bijvoorbeeld de overdracht, of makkelijk bruikbaar voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.” 

Alle ziekenhuizen kunnen hier hun voordeel mee doen 

Ook bij de NCDR is men blij met de resultaten van dit project dat er naar verwachting voor zal zorgen dat cardiologen nog trouwer gaan aanleveren, en waarvan dus uiteindelijk de kwaliteit van zorg voor patiënten met cardiologisch implantaat zal profiteren. Enno van der Velde is directeur van de NCDR, hij ziet ook voor cardiologen in andere ziekenhuizen een directe opbrengst: “Alle ziekenhuizen kunnen hun voordeel doen met het gegeven dat de databroker van Reports dankzij dit project zo is ingericht dat de epd’s gestandaardiseerd de gegevens kunnen aanleveren aan meerdere registraties, waarbij de databroker per registratie de benodigde gegevens eruit kan filteren.” 

Extra motivatie voor artsen om gegevens gestandaardiseerd via epd aan te leveren 

“Dit moet voor artsen een extra motivatie zijn nu echt niet meer handmatig of via Excel bestanden aan te leveren, maar ervoor te zorgen dat hun epd ook die standaardvelden gaat bevatten. In dit project is het epd geschikt gemaakt om exportbestanden aan te leveren volgens de zibs / XML-CDA. Het is de hoop dat andere epd’s dit voorbeeld verder zullen volgen.” 

Dit wil je misschien ook weten