Praktijkverhaal

Project PLEZIER: Het epd werkt voor de dokter - Radboudumc

Om zorginformatie gestructureerd en eenmalig te kunnen vastleggen, moeten dokters eerst goed en handig met het elektronisch patiëntendossier (epd) kunnen werken. En daar schort het nogal eens aan. In het Radboudumc loopt het project PLEZIER. Daarin trainen artsen die het werken met het epd volledig onder de knie hebben, hun collega’s.

Inmiddels zijn vele artsen in het Nijmeegse umc getraind en profiteert een flink deel van hen, doordat ze tijd terugwinnen en plezier hervinden doordat de administratielast flink afneemt. PLEZIER staat voor Patiëntenzorgverbetering, Lastenverlichting En Zorg Innovatie via Epic in het Radboudumc. De Nijmeegse aanpak is eenvoudig door andere ziekenhuizen over te nemen.

In dit project trainen dokters hun collega’s. Zij leren stapsgewijs...

  • goed te werken met het epd;
  • handige trucs om de administratielast te verlagen;
  • uniform werken op de eigen afdeling;
  • hoe te werken volgens de principes van Registratie aan de bron (eenmalig, eenduidig vastleggen voor hergebruik) door uniform werken te standaardiseren in het epd.

Zodat zij uiteindelijk zo de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

Dokters moeten ‘in the lead’ zijn

Het project PLEZIER ontstond op de afdeling KNO waar een aantal artsen, onder wie hoofd-halschirurgen Guido van den Broek en Jimmie Honings, zich het werken met het epd goed eigen maakten. Zij werden daartoe gestimuleerd door afdelingshoofd Henri Marres die al snel zag dat het nieuwe epd grote voordelen bood. Hij doorzag dat het daarvoor wel noodzakelijk was dokters ‘in the lead’ te zetten om te zorgen voor een zorginhoudelijk goed ingericht epd.

Prof. dr. Henri Marres

30 tot 40 procent tijdsbesparing

Van den Broek en collega’s deelden hun kennis en epd-vaardigheden met KNO-collega’s omdat ze:

  • Uniform wilden werken en daarvoor (ook inhoudelijke) afstemming noodzakelijk was en
  • Ze merkten dat ze met meer plezier werkten omdat het epd vóór hun werkte en ze tijd terugwonnen.

Na enige tijd bespaarde de goede omgang met het epd sommige KNO-artsen zo’n 30 tot 40 procent tijd. Tijd die ze extra aan patiënten kunnen besteden en waarin ze extra patiënten kunnen zien. Daarbij ervaren de artsen aanmerkelijk meer plezier en minder frustratie. Deze ervaringen wilden zij graag in het ziekenhuis delen.

"Een handig programmaatje maakt van de afkortingen volledige teksten zodat er geen afkortingen meer in het patiëntendossier staan"

Bereid de PLEZIER-training goed voor

Een afdeling die met PLEZIER aan de slag gaat, geeft twee tot vier artsen de tijd zich te verdiepen in de technische kant van het epd en afdelingsspecifieke zorginhoudelijke voorbereidingen te doen. Van den Broek vertelt: “Met hulp van de trainer-artsen maken zij bijvoorbeeld lijsten met op die afdeling veel gebruikte afkortingen, lab- of röntgenaanvragen en informed consentteksten. Een handig programmaatje maakt van de afkortingen volledige teksten zodat er geen afkortingen meer in het patiëntendossier staan. De lijsten met standaard-aanvragen worden gedeeld onder alle collegae zodat aanvragen sneller kunnen worden gemaakt en uniformer gebruikt. Ook maken zij standaardteksten die veel gebruikt worden in bijvoorbeeld huisartsenbrieven.”

Personaliseren van het epd biedt direct voordelen

Als de voorbereidingen zijn gedaan, gaan alle artsen van de afdeling naar een trainingslokaal waar zij achter een computer inloggen in hun eigen omgeving. Gedurende de training maken ze hun epd op maat zodat ze er zelf prettig mee kunnen werken. Ze personaliseren het epd dus, en leren handige trucjes. Aan het einde van de training, die zo’n anderhalf tot twee uur duurt, ervaren de meeste artsen direct voordelen. ‘Had ik dit maar eerder geweten’, is een veelgehoorde opmerking, of: ‘eigenlijk best handig dat…’

Uniformeren en belang van eenmalig, eenduidig vastleggen

Het kost volgens Van den Broek een afdeling gemiddeld ongeveer een jaar om het epd optimaal te leren gebruiken en echt de voordelen daarvan te ervaren. Na een jaar volgt een tweede trainingsronde; daarin komt het uniformeren en het belang van eenmalig, eenduidig vastleggen aan de orde.

Radboudumc-afdeling KNO zelf is al een paar stappen verder. In de hoofdhalsketen worden inmiddels meer dan honderdvijftig items gestructureerd in het epd vastgelegd, waardoor bijvoorbeeld de aanlevering van de kwaliteitsregistratie aan DICA automatisch verloopt en geen extra werk meer vraagt.

Interesse?

De aanpak van PLEZIER is door andere ziekenhuizen makkelijk over te nemen. Guido van den Broek: “Het vraagt een paar artsen die zich de materie goed eigen maken, en die tijd krijgen om de rest van hun collega’s te trainen.” Zorginstellingen of zorgverleners die geïnteresseerd zijn en meer willen weten over PLEZIER, kunnen contact opnemen via: guido.vandenbroek@radboudumc.nl

Dit wil je misschien ook weten