Handleiding

Doeboek kwaliteitsregistraties

Het Doeboek kwaliteitsregistraties is een praktische handleiding die wetenschappelijke verenigingen, (kwaliteit)registraties en betrokken partijen helpt om tot een (landelijke) dataset voor aanlevering aan een registratie te komen. Dit op basis van het zorgproces en data die worden vastgelegd in het epd. Alleen gegevens die klinisch relevant zijn worden aangeleverd, niet in de laatste plaats om de administratiedruk te minimaliseren. De principes van Registratie aan de bron, ’eenduidig, eenmalig vastleggen, gericht op hergebruik’, zijn leidend.

Het Doeboek Kwaliteitsregistraties versie 1.0 is juni 2019 opgeleverd. De FMS heeft onze werkwijze overgenomen en werkt nu systematisch aan het verduurzamen van kwaliteitsregistraties. Kijk op de site van de FMS voor meer informatie.

Stap één bij het verduurzamen van een kwaliteitsregistratie is een analyse van het zorgproces. Daarvoor hebben we de handleiding analyse zorgproces ontwikkeld (zie onderaan de pagina). Aan de hand van die analyse wordt de bestaande gegevensset kritisch onder de loep genomen in relatie tot de patiëntgegevens die als onderdeel van het zorgproces worden geregistreerd. Zo kom je tot een concept-dataset voor de verduurzaamde kwaliteitsregistratie.

Analysesjabloon

De concept-dataset wordt daarna bekeken op compatibiliteit met de beschikbare zibs. Hiervoor heeft Registratie aan de bron een analysesjabloon in Excel ontwikkeld. Voor informatieanalisten die dit uitvoeren is een aparte handleiding beschikbaar met instructies over de toepassing van het analysebestand. Het analysebestand en de handleiding kun je hieronder downloaden.

Download en bekijk

Dit wil je misschien ook weten