Verdiepingssessie

Mdo en hergebruik van zorginformatie

Hergebruik van zorginformatie ten behoeve van het multidisciplinair overleg (mdo) staat centraal in deze Verdiepingssessie. Wat is ervoor nodig om gegevens die elders in het epd zijn vastgelegd, geautomatiseerd op te halen voor het mdo? En hoe komt informatie uit het mdo weer automatisch in het epd terecht?

IKNL gebruikte het Doeboek Kwaliteitsregistraties van Registratie aan de bron om samen met acht ziekenhuizen, waaronder het Jeroen Bosch, een minimale gegevensset op te stellen voor het mdo colorectaal carcinoom. Dit werd mede gefinancierd met zogeheten SKMS-gelden van de Federatie Medisch Specialisten. Tijdens deze Verdiepingssessie legt Patrick Lubbers, klinisch informaticus bij IKNL, uit waarom dit zo belangrijk is, hoe ze dit hebben aangepakt en wat deze nieuwe werkwijze betekent voor de zorgprofessional. Hans Pruijt, internist hematoloog-oncoloog bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, belicht een en ander vanuit het perspectief van de zorgprofessional.

Hieronder kun je de Verdiepingssessie in zijn geheel terugkijken. Ook kun je de presentatie downloaden en de vragen en antwoorden uit de sessie.

Dit wil je misschien ook weten