Rapport

Effectmeting Cataractregistratie

Een gestructureerde kwaliteitsregistratie die automatisch wordt aangeleverd, kost bijna geen extra tijd meer. Dat is nu met harde cijfers aangetoond. De registratielast van de kwaliteitsregistratie cataract is in het Radboudumc met 80 procent afgenomen. En het kan misschien nog wel lager!

In samenwerking met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) werd voor de cataract-operatie een vernieuwde set kwaliteitsindicatoren samengesteld uit gegevens die gedurende het zorgproces toch al worden geregistreerd. Uiteraard zo veel mogelijk in de vorm van zorginformatiebouwstenen. De verduurzaamde set werd geïmplementeerd in het Radboudumc. Daar kunnen de benodigde kwaliteitsgegevens nu rechtstreeks en geautomatiseerd uit het epd worden getrokken en aangeleverd aan DHD, Dutch Hospital Data. De vermindering van de registratielast werd aangetoond met een ‘voor en na’-meting van de tijd die nodig is om de kwaliteitsregistratie aan te leveren. 

Investering betaalt zich elke dag uit
“Geweldig dat we nu met harde cijfers kunnen laten zien wat registratie aan de bron oplevert als het gaat om hergebruik voor een kwaliteitsregistratie”, zegt programmaleider Carolien Bouma. “Natuurlijk kost het in eerste instantie best veel tijd en moeite om een kwaliteitsregistratie te verduurzamen, maar die investering betaalt zich daarna elke dag uit. En in één beweging door is ook het zorgtraject onder de loep genomen en hebben de betrokken professionals heldere afspraken over wat ze gedurende het zorgtraject minimaal moeten registreren.”

Radboudumc van 35 naar 7 uur
Vroeger moesten de gegevens voor de kwaliteitsregistratie cataract met de hand worden opgezocht, ingevuld en verstuurd. Dat kan nu dus met één druk op de knop, rechtstreeks vanuit het epd. Voor en na de invoering van de nieuwe werkwijze in het Radboudumc is gemeten hoeveel tijd het proces kost. Zo wordt zichtbaar hoeveel tijdwinst de nieuwe werkwijze oplevert. Voorheen kostte de aanlevering voor in totaal ongeveer 800 cataract-operaties ruim 35 uur, nu nog maar ruim 7 uur. En die 7 uur kan wellicht nog minder worden, want die tijd wordt vooral besteed aan controle van het automatische proces. Als geautomatiseerde aanlevering gewoner wordt en er zich zelden problemen voordoen, kan dat natuurlijk ook een tandje lager.

Nu landelijk: maak de rekensom
De verduurzaamde kwaliteitsregistratie cataract en alle kennis en ervaring over de werkwijze zijn overgedragen aan het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de wetenschappelijke vereniging op dit vakgebied. Die zet zich om deze werkwijze te doen invoeren bij álle ziekenhuizen en klinieken die deze operaties doen. In het Radboud  worden jaarlijks 800 cataract-operaties uitgevoerd, landelijk zijn dat er 200 keer zoveel, namelijk 160.000. Maak de rekensom: landelijk is dus ook de potentiële tijdwinst 200 keer zo groot, namelijk 5600 uur oftewel tussen de 3 en 4 fulltime medewerkers.

Betere informatie, beter sturen op kwaliteit
Overigens is lagere registratielast niet het enige winstpunt. De geautomatiseerde werkwijze levert ook bétere kwaliteitsinformatie op, zien we in de meting. Completere informatie en minder fouten betekenen simpelweg meer en meer juiste gegevens, waarmee dus beter gestuurd kan worden op kwaliteit van de zorg.

Download hier de Effectmeting Cataractregistratie

Meer weten? 

Download de Analyse van het zorgproces Cataract, de Beschrijving van de informatiestandaard Kwaliteitsregistratie Cataract en de Beschrijving van de implementatie van de Cataractregistratie. 

Dit wil je misschien ook lezen