Video

Informatie over BgZ en zibs

Registratie aan de bron ontwikkelde zorginformatiebouwstenen en de Basisgegevensset Zorg als basis voor eenheid van taal.

Zorginformatiebouwstenen
Zorginformatiebouwstenen (zibs) vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept zodanig dat de bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en verschillende zorginformatiesystemen. Zibs zijn ontwikkeld door het programma Registratie aan de bron. Het functioneel beheer is overgedragen aan de onafhankelijke, landelijke organisatie Nictiz

 

Zibs als basis voor registratie aan de bron
Zibs maken hergebruik van zorginformatie mogelijk. Ze zijn daarmee de belangrijkste basis voor registratie aan de bron. Zorginformatie die eenmaal gestandaardiseerd is vastgelegd in het zorgproces, kan verderop in het zorgproces én voor andere doeleinden worden hergebruikt.

Zibs worden ingebouwd in het epd. Zorgverleners zien alleen het resultaat: velden die de mogelijkheid bieden zorginformatie gestructureerd vast te leggen. 

Hoe ziet een zib eruit?
Een zib bestaat altijd uit meerdere informatie-elementen. Er zijn zibs voor bijvoorbeeld algemene patiëntkenmerken zoals naam, adres, contactpersonen, gezinssituatie, metingen ter ondersteuning van de zorg zoals bloeddruk, gewicht, pijnscore, medicatiegebruik en van de zorgsituatie zoals wondzorg, mobiliteit. Er zijn eenvoudige en complexe zibs en het aantal elementen verschilt. De samenstelling van een zib hangt af van de precieze afspraken die daarover zijn gemaakt. Bij het concept ‘diagnose’ is bijvoorbeeld afgesproken dat daar standaard ook de datum bij hoort waarop de diagnose is vastgesteld, de naam van de zorgverlener die de diagnose heeft vastgesteld en de status van de diagnose.

Zibs bekijken en downloaden
Het Zib-centrum van Nictiz  ondersteunt partijen bij het gebruik van zibs, van ontwikkeling tot en met toepassing in specifieke zorgsituaties. Nictiz publiceert de zibs op een speciale website, zibs.nl. U kunt de beschikbare zibs daar ook downloaden.

B
asisgegevensset Zorg
De BgZ is een verzameling zorginformatiebouwstenen (zibs). De set is te beschouwen als een patient summary’ van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze van belang zijn voor continuïteit van zorg. Omdat in zibs patiëntgegevens gestandaardiseerd en uniform worden vastgelegd, zorgen ze ervoor dat zorgverleners die gegevens betrouwbaar en makkelijk onderling kunnen delen en hergebruiken. Bij de BgZ gaat het om een set van gegevens die in vrijwel elke situatie relevant zijn. Het gaat om gegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend zijn. De BgZ kan worden gedeeld of uitgewisseld tussen zorgverleners onderling én met de patiënt via diens persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).

Implementeren
De BgZ is een belangrijke eerste stap als zorgorganisaties, zorgverleners, leveranciers, overheid en ketenpartners zibs willen gaan implementeren in hun zorgsystemen. Op dit moment zijn steeds meer partijen aan de slag om de BgZ met voorrang te implementeren in hun epd’s en andere technische systemen. Dat gebeurt in de umc's en in de algemene ziekenhuizen (via het VIPP-programma), bij de ggz , in de eerste lijn en andere zorgorganisaties. Ook in de pgo’s wordt de BgZ geïmplementeerd, via MedMij.

Bekijk hieronder onze korte animatie over de BgZ. In minder dan 5 minuten weet je er alles van!

Bekijk hieronder de training die adviseur Gé Klein Wolterink gaf over de BgZ. 

Ben je bezig met de BgZ in het kader van het VIPP-programma? Bekijk hier de korte introductietraining die we daarvoor gaven of download de algemene training BgZ. 

Dit wil je misschien ook weten