Praktijkverhaal

ParkinsonInzicht - Radboudumc

‘Tijdens het spreekuur bespreek ik met de parkinsonpatiënt en mantelzorger hoe het gaat met onwillekeurig bewegen (dyskinesie), vallen en dementie. Die drie vragen, die ik als specialist altijd en als eerste stel, zijn als aparte velden opgenomen in de probleemlijst in het epd. De zorginformatie die ik daarover vastleg, wordt nu rechtstreeks aangeleverd aan onze kwaliteitsregistratie ParkinsonInzicht.’

Betere patiëntenzorg door nieuwe werkwijze

Neuroloog Bart Post uit het Radboudumc is duidelijk enthousiast over de voordelen die het project ParkinsonInzicht oplevert. “Vroeger moest ik voor de kwaliteitsregistratie een apart formulier in een aparte browser openen, en administreerde ik gegevens zonder dat de patiënt, of ik, daar direct voordeel van had. Dat voelde als corvee. Het nam veel kostbare spreekuurtijd in beslag. Door onze nieuwe werkwijze verbetert de zorg voor de patiënt doordat de kwaliteit van het dossier toeneemt en doordat we als artsen meer gebruik maken van elkaars kennis. Daarnaast levert het tijdswinst op.”

 

Bart Post, neuroloog Radboudumc

Versnellingsproject aanleveren aan kwaliteitsregistratie

Het versnellingsproject ParkinsonInzicht is een van de Registratie aan de bronprojecten die tot doel hebben automatische aanlevering aan kwaliteitsregistraties te realiseren door hergebruik van zorginformatie die tijdens het zorgproces in het epd is vastgelegd. En dat moet tijdswinst voor de zorgverleners opleveren. Het Radboudumc deed al eerder ervaring op met dergelijke projecten in het programma Eenmalig Vastleggen voor Meervoudig Gebruik (EVaMeG).

"Ze richten het epd vervolgens in zodat het vastleggen past in de workflow, en zo min mogelijk registratielast oplevert"

Werkproces van zorgverlener centraal

Volgens Liesbeth Langenhuysen, programmamanager EVaMeG, staat in alle projecten hetzelfde centraal: het werkproces van de zorgverlener. “Samen met de zorgverleners neemt een Epic-applicatiespecialist het zorgproces door. Ze kijken naar de route van de patiënt én naar welke zorginformatie de zorgverlener wanneer vastlegt. Daarop richten ze het epd vervolgens in zodat het vastleggen past in de workflow, en zo min mogelijk registratielast oplevert.”

Zorginformatie rechtstreeks uit epd

En zo ging dat dus ook bij de parkinsonspecialisten in Nijmegen. Sinds januari 2017 werken de neurologen die aanleveren aan ParkinsonInzicht volgens de nieuwe werkwijze. De belangrijkste informatie voor de registratie komt voortaan rechtstreeks uit de probleemlijst. Verder opent tijdens het spreekuur een pop-upscherm waarin Post en zijn collega’s nog een aantal andere elementen van ParkinsonInzicht vastleggen.

Het vraagt een kleine gedragsverandering

“Natuurlijk kostte het tijd om ons zorgproces opnieuw onder de loep te nemen. Toch leverde dat ook goede aanscherpingen op - naast het beoogde resultaat van de directe aanlevering. Het vraagt van ons een kleine gedragsverandering, en om die er goed in te krijgen werken we tijdelijk met een geplastificeerd kaartje dat ons herinnert aan de nieuwe werkafspraken.”

Meer gebruik maken van elkaars expertise

Post steekt niet onder stoelen of banken dat een en ander even wennen is, maar: “Nu het voorbereidende werk gedaan is, is het heel prettig dat ik de drie zogenoemde ‘milestones’ van Parkinson altijd zie bij het openen van het dossier. Dat brengt mijn focus direct naar de belangrijkste informatie over de patiënt. Daarbij is de informatie goed geborgd: mocht een collega een keer mijn spreekuur moeten overnemen, dan kan dat nu makkelijker en beter. Ook merk ik dat we door die continuïteit van kennis meer gebruik maken van elkaars expertise. En zo hebben we er allemaal profijt van: patiënten en specialisten.”

"Als neurologen niet meer apart hoeven aan te leveren, zal het aantal ingestuurde registraties toenemen"

Resultaten ook voor andere Epic- én Chipsoft-huizen

Post raadt collega-neurologen uit andere Epic-huizen aan eenzelfde weg te bewandelen en zo te investeren in een kwalitatieve verbetering van zorgproces en dossier én te profiteren van de tijdswinst die directe aanlevering aan ParkinsonInzicht oplevert. “De formulieren die in ons project gemaakt zijn, kunnen zo worden gebruikt. Al zal wel iedere afdeling vooraf moeten kijken naar zijn eigen zorgproces. Toch is in dit project veel werk gedaan waarmee anderen hun voordeel kunnen doen.” Voor neurologen in Chipsoft-ziekenhuizen gloort er ook licht aan de horizon: er wordt gewerkt aan een doorvertaling naar HiX.

Kwaliteit ParkinsonInzicht verbetert

Niet alleen de neurologen uit het Radboudumc varen wel bij de directe aanlevering aan ParkinsonInzicht. Jorrit Hoff, voorzitter van de clinical auditboard van ParkinsonInzicht namens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en neuroloog in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, ziet kansen voor de in 2015 landelijk geïntroduceerde kwaliteitsregistratie als andere neurologen de Nijmeegse werkwijze overnemen.

Inzicht krijgen in kwaliteit multidisciplinaire zorg

“ParkinsonInzicht is opgezet omdat de patiëntenvereniging, de NVN en Parkinsonnet inzicht wilden krijgen in de kwaliteit van de multidisciplinaire zorg voor Parkinsonpatiënten en hun naasten. Dit gebeurt onder andere door het meten van de kwaliteit van leven, de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg en de belasting van de mantelzorger. Neurologen rapporteren, en patiënten en mantelzorgers dus ook.” 

Invullen vragenlijsten voor patiënt hele belasting

Ondanks ieders goede bedoelingen merkte ParkinsonInzicht dat met name de door de patiënt in te vullen lijsten (PROMS/PREMS) maar beperkt werd aangeleverd. Om die reden stelde ParkinsonInzicht de doelstellingen bij: sindsdien hoeven neurologen alleen het eerste consult van iedere patiënt per jaar voor de kwaliteitsregistratie te administreren. Toch blijkt ook dat nog veel gedoe. Hoff: “Een deel van de neurologen registreert achteraf, dus na het spreekuur - wat de kwaliteit van de informatie geen goed doet. Daarnaast blijkt het invullen van de vragenlijsten voor veel patiënten ook een hele belasting.”

Droombeeld: informatie op individueel niveau terugkoppelen

“Registratie aan de bron kan ParkinsonInzicht enorm helpen; als neurologen niet meer apart hoeven aan te leveren, zal het aantal ingestuurde registraties toenemen. Als de zorginformatie in heel Nederland rechtstreeks uit het epd wordt gehaald, kunnen we straks wellicht ook de frequentie van aanlevering weer verhogen.” Hoff kijkt alvast wat verder, en schetst zijn droombeeld: “Nu leveren de patiënt en de neuroloog een inspanning om persoonlijke gegevens aan te leveren, maar terugkoppeling naar hen vindt alleen op groepsniveau plaats. Dat maakt dat zij er zelf niet direct voordeel van hebben, en dat maakt het minder makkelijk hen te motiveren. Het allermooist zou zijn als we de informatie die nu wordt aangeleverd, straks ook op individueel niveau weer kunnen terugkoppelen.”

Hoe profiteert de dokter?

 • aanleveren aan kwaliteitsregistratie gaat rechtstreeks uit epd;
 • dat scheelt registratietijd tijdens het spreekuur;
 • de kwaliteit van dossier, en dus van de overdracht, neemt toe;
 • er is continuïteit van kennis;
 • in het project is het zorgproces aangescherpt.

En wat heeft de patiënt eraan?

 • de dokter heeft meer tijd tijdens het spreekuur;
 • een andere dokter kan de zorg beter overnemen doordat het dossier meer gestructureerde informatie over Parkinson bevat;
 • dokters delen hun kennis beter en werken meer samen, en daardoor verbetert de zorg.

Zo werkte de systeemanalist

 • eenduidige vastlegging op basis van zorginformatiebouwstenen
 • gestandaardiseerde verwerking in het Epic datawarehouse van Radboudumc
 • automatische en real-time aanlevering aan MRDM/DICA met behulp van HL7 FHIR

Meer informatie over dit project vindt u op de website van ParkinsonInzicht.

Dit wil je misschien ook weten