Verdiepingssessie

Optimaliseren zorgpaden in LUMC

In deze Verdiepingssessie belichten we met een good practice uit het LUMC onder meer het belang van een analyse van het zorgproces. Barbara Schooneveldt, klinisch informaticus en product owner van het Value Based Health Care IT-Team, vertelt waarom het optimaliseren van zorgpaden en zorginformatie middels een analyse cruciaal is om te komen tot waardegedreven zorg. Ze laat zien hoe de zorgpaden opnieuw worden ingericht volgens de principes van Registratie aan de bron. Het LUMC heeft hier inmiddels een blauwdruk voor ontwikkeld waardoor dit proces steeds sneller en efficiënter verloopt. Michiel van de Sande, hoogleraar orthopedie, demonstreert hoe eenduidig en eenmalig registreren voor bot- en wekedelentumoren in z’n werk gaat en dat dashboardinformatie bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten.