Praktijkverhaal

Eenduidige registratie van zorginformatie - Isala

Frida van de Klippe-van Dam is Chief Nursing Information Officer (CNIO) en verpleegkundige gynaecologie in Isala, Zwolle. Zij en haar collega’s werken aan complete zorginformatie die altijd beschikbaar is voor patiënten en zorgverleners.

‘Zorginformatie moet altijd beschikbaar zijn voor patiënt en zorgverlener’

Het gaat om de patiënt

“Wie is die patiënt en wat wil hij of zij bereiken? Het gesprek daarover is heel belangrijk, en dan is het daarna van belang dat ik dat zó vastleg dat niet alleen ik, maar ook mijn collega, de arts, het verpleeghuis en de thuiszorg de zorginformatie naar zich toe kunnen halen.”

Belangrijke rol dossiervoering

Isala’s CNIO Frida van de Klippe - van Dam is duidelijk: zij hecht grote waarde aan een goed dossier. “We willen dat de patiënt steeds meer regie gaat voeren, over zijn gezondheid en over de zorg die hij of zij ontvangt. En ik denk dat dossiervoering daar een belangrijke rol in kan spelen.”

Eenheid van taal is cruciaal

Van de Klippe - van Dam vindt het belangrijk dat verpleegkundigen en andere zorgverleners met elkaar nadenken en spreken over hóe zij informatie vastleggen. Eenheid van taal is - zo stelt zij - cruciaal, en ze vindt dan ook dat ook de verpleegkundige beroepsgroep daarin nu echt stappen moet zetten. “Het voelt heel vertrouwd om in vrije tekst vast te leggen, maar we zullen dat gestructureerd moeten doen. We willen tenslotte geïntegreerde zorg leveren, en dan moeten artsen en verpleegkundigen ook in dezelfde taal vastleggen om goed te kunnen uitwisselen.”

Meer regie voor de patiënt

De Zwolse CNIO zou patiënten ook graag toegang geven tot het verpleegkundig dossier, zodat zij zien wat verpleegkundigen registreren. “Dat gaat over het psychisch en sociaal functioneren, of over in en uit bed komen. Deze zaken zijn, hoe eenvoudig soms ook, heel relevant voor het welbevinden van de patiënt.” Ze betrekt patiënten en hun naasten dan ook graag bij wat er in het dossier komt te staan. “Een patiënt, of diens naaste, kan dan veel beter zelf meebedenken hoe wij goede zorg kunnen verlenen. Zo kan iemand ons wijzen op dat zijn partner zo snel doorligt, waardoor wij daar nog veel eerder attent op zijn.”

Zorginformatie begrijpelijk en vindbaar vastgelegd

Van de Klippe - van Dam ziet de gesprekken met patiënten veranderen door hen meer te betrekken, en dat vindt ze positief. Als CNIO neemt ze haar collega-verpleegkundigen graag mee in de ontwikkelingen, en pleit ze onophoudelijk voor het belang van een goed dossier waarin zorginformatie voor patiënten en zorgverleners begrijpelijk en vindbaar is vastgelegd.

Bekijk hier het interview met Frida waarin ze vertelt over het belang van goede dossiervoering voor patiënten en zorgverleners.

Dit wil je misschien ook weten