Registratie aan de bron

Het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron eindigde in april 2022. De missie van Registratie aan de bron - eenduidig, eenmalig registreren voor hergebruik - blijft echter onverminderd van kracht. Je vindt hier een schat aan inspirerende good practices en Verdiepingssessies over Registratie aan de bron in de praktijk, informatie over projecten en handige tools om zelf aan de slag te gaan met eenduidig, eenmalig registreren voor hergebruik.

Meer over Registratie aan de bron  

Raak je niet uitgelezen? Vind hier
meer informatie over

Tools    In de praktijk

Thema’s

Het programma is onder te verdelen in 3 thema’s.

Registreren is mensenwerk

Eenduidig registreren vergt goed ingerichte systemen maar óók een andere manier van denken en doen van alle betrokkenen in de ziekenhuizen. Het vergt bewust worden én ervaren dat de zorginformatie die jij vastlegt, van belang is voor de ander in het verdere zorgproces. Dat geldt voor dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners en net zo goed voor ICT-ers, bestuurders en partijen die zorginformatie hergebruiken. Het gedeelde uitgangspunt is dat het zorgproces centraal staat en dat de zorginformatie eenmalig en eenduidig vastgelegd wordt als onderdeel van dat zorgproces.

Hergebruik van zorginformatie

Zorginformatie die eenduidig is vastgelegd, is geschikt voor hergebruik voor verschillende doeleinden. Natuurlijk voor de patiëntenzorg, in eigen huis of in een (regionaal) zorgnetwerk. En ook voor bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek. Daadwerkelijk hergebruik van zorginformatie is in de praktijk behoorlijk ingewikkeld. Het vergt aanpassingen en afspraken op allerlei verschillende punten. Dat gaat van de inrichting van het epd tot en met het daadwerkelijk registreergedrag van professionals en van afspraken over wát er moet worden vastgelegd tot de infrastructuur voor uitwisseling tussen ziekenhuizen.

Soepele implementatie van BgZ en zibs

Zorginformatiebouwstenen zijn het fundament van eenduidige registratie. Ze vormen de landelijke taal die uitwisseling en dus hergebruik van zorginformatie tussen zorgverleners en tussen verschillende ziekenhuizen mogelijk maakt. Registratie aan de bron ontwikkelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en de uit zibs bestaande Basisgegevensset Zorg (BgZ) als belangrijke stap om te komen tot eenduidig registreren voor hergebruik. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept zodanig dat de bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en verschillende zorginformatiesystemen. De BgZ bestaat uit een beperkt aantal zibs met zorginformatie die, onafhankelijk van de aandoening, voor iedere patiënt relevant is.