Opvragingen bij huisarts

Hieronder staat een overzicht van het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren, voor het implementeren van het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Kies hieronder een laag en activiteit. 

Gefeliciteerd! Je bent een van de eersten in Nederland die aan de slag gaat met de implementatie van een of meerdere van deze berichten uit de informatiestandaard Acute Zorg van Nictiz. Amigo! is momenteel volop in ontwikkeling en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken.
 
Een aantal berichten was op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. Dat geldt ook voor deze berichten. Daarom hebben we de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Vanuit jouw kennis, ervaring en expertise willen wij je daarom vragen met een kritische blik te kijken naar de informatie in dit onderdeel van Amigo!.
 
Ben je bereid ons te helpen de informatie in Amigo! waar nodig te verbeteren? Dan stellen wij je eerst een viertal vragen over jouw eerste indruk van Amigo! tot en met de pagina waarop jij je nu bevindt. Daarna vind je op elke pagina rechtsonder in beeld een paarse knop met ‘Ik werk mee aan Amigo!’. Wanneer je op deze knop klikt, verschijnen drie feedbackvragen. Door op elke pagina deze drie vragen te beantwoorden, maak je kans op een klein cadeautje en help jij samen met het Amigo!-team de rest van Nederland bij de implementatie van de informatiestandaard Acute Zorg.
 
Werk jij ook mee aan Amigo!?
Deze berichten waren op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. We hebben daarom de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Samen met gebruikers kijken we met een kritische blik naar de informatie in dit onderdeel van Amigo! om de content zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk.

Berichten

Er zijn drie berichten voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts:

Bericht

Betekenis

Nummer

Professionele samenvatting van de huisarts voor de meldkamer

Afhankelijk van de melding haalt de verpleegkundig meldkamer centralist op de meldkamer dit bericht op uit het dossier bij de huisarts/waarnemer.

3

 

Professionele samenvatting van de huisarts voor de ambulance

Afhankelijk van de melding haalt de ambulancezorgprofessional dit bericht op in het dossier bij de huisarts.

7

Professionele samenvatting van de huisarts voor de spoedeisende hulp (SEH)

In alle gevallen haalt de SEH dit bericht op in het dossier bij de huisarts.

11

 

Het doel voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts is om adequate zorgverlening te kunnen bieden aan de patiĆ«nt in spoedsituaties. Voor de opvraging van berichten 3, 7 en 11 bij de huisarts wordt steeds dezelfde berichtstructuur gebruikt. De bron van de professionele samenvatting is altijd hetzelfde, namelijk de huisarts. Er zijn echter drie verschillende usecases uitgewerkt vanwege de verschillende raadplegers (meldkamer, ambulance of SEH).  Ondanks de verschillende usecases zijn de implementatiestappen voor de meldkamer, ambulance en SEH vergelijkbaar. Om deze reden zijn dan ook berichten 3, 7 en 11 gebundeld in Amigo!. Klik hieronder voor de onderliggende activiteiten per laag.

Organisatiebeleid

Businesscase

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Bestuurlijk commitment

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en zorgt ervoor dat mensen, financiën en middelen beschikbaar zijn. 

Strategie- en beleidsvorming

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en bepalen hoe de doelen gerealiseerd worden. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Patiënttoestemming

Vragen van toestemming aan de patiënt voor het digitaal opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Voor het opvragen van de professionele samenvatting, berichten 3, 7 en 11, moet de patiënt toestemming hebben gegeven aan de huisarts. Dit is nodig, omdat de huisarts en de acute zorgverlener op het moment van de opvraging niet samen rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van dezelfde geneeskundige behandelingsovereenkomst met de patiënt. 

Stakeholders

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts en hen betrekken. De stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie van de berichten 3, 7 en 11 en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is. Zo zijn ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen.

 

Zorgproces

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het aanhouden van deze standaarden biedt goede kwaliteit van zorg aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Proces

Beschrijven van het gewenste proces voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. De professionele samenvatting kan worden opgevraagd door de verpleegkundig meldkamer centralist (bericht 3), de ambulancezorgprofessional (bericht 7) en de SEH-arts (bericht 11). Analyseer wat het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Kijk voor voorbeelden van het proces bij de verschillende raadplegers onderaan deze pagina bij ‘Meer weten’. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Patient journey

Ontwikkelen van patient journeys voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een specifiek deel van het zorgproces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de patiënt. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts door de verpleegkundig meldkamer centralist (bericht 3), de ambulancezorgprofessional (bericht 7) en de SEH-arts (bericht 11).   Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om de gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten of afspraken gemaakt worden tussen de huisarts, de meldkamer, de ambulance en het ziekenhuis.

Draagvlak en borging

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij de eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de kwaliteit van patiëntenzorg en wat het de zorgverleners oplevert. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.   

 

Informatie

Informatiestandaard

Gebruikmaken van het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts (bericht 3, 7 en 11) van de informatiestandaard Acute Zorg.

Functioneel ontwerp

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts staat gespecificeerd en de meerwaarde van deze opvraging is bepaald.

Dataset

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Terminologie- en Codestelsels

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg.  Meer specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecases Professionele samenvatting voor meldkamer, Professionele samenvatting voor ambulance en Professionele samenvatting voor spoedeisende hulp (SEH).

Technische berichten

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts is een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/CDA technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Datakwaliteit

Borgen van juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

 

Applicatie

Opdracht aan de ICT leverancier

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Kwalificaties

Kwalificatie is de toets die de ICT-leverancier moet doorlopen om aan te tonen dat een specifieke usecase binnen een Nictiz informatiestandaard op correcte wijze in het informatiesysteem is geïmplementeerd. Alle ICT-leveranciers moeten zich kwalificeren bij Nictiz voor het opvragen en beschikbaar stellen van de professionele samenvatting bij de huisarts.Voor de overdrachten die over het Landelijk Schakelpunt (LSP) gaan, zoals het opvragen en beschikbaar stellen van de professionele samenvatting bij de huisarts, werkt Nictiz samen met de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Hierdoor doorloopt de leverancier in één aanmelding zowel de Nictiz-kwalificatie als de VZVZ-acceptatie in één validatie-teststraat.

Functionaliteit informatiesysteem

Gereedmaken van het Huisarts Informatiesysteem (HIS) voor: Het ontvangen van het technische bericht Raadpleegverzoek voor de professionele samenvatting van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). Het samenstellen van het technische bericht Professionele samenvatting. Het versturen van het technische bericht Professionele samenvatting naar het MKAIS, het AMBIS en het ZIS.Gereedmaken van het MKAIS, het AMBIS en het ZIS voor: Het versturen van het technische bericht Raadpleegverzoek voor de professionele samenvatting naar het HIS. Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht Professionele samenvatting van het HIS.De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Scholing

Opleiden van de zorgverleners en beheerders voor het opvragen en gebruiken van de professionele samenvatting bij de huisarts in het informatiesysteem. Zorg er daarbij voor dat de beheerders bekend zijn met de acties om de functionaliteiten te beheren.

Operationaliseren en beheren

In productie nemen van het digitaal opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor deze opvraging, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts 24/7 beschikbaar.