Businesscase

Wat moet er gebeuren?

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), bestuurder ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Manager ambulancevoorziening, manager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Projectmanager ambulancevoorziening, projectmanager ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Uitwerken van de businesscase bij de start van de implementatie.
 • Monitoren van en sturen op de businesscase tijdens en na de implementatie. 
 • Aanpassen van de businesscase tijdens de implementatie, zodat nieuwe inzichten direct worden meegenomen.

Meer weten?

Om een businesscase op te stellen, helpt het om de volgende onderdelen uit te werken:

 • Huidige situatie.
 • Gewenste situatie.
 • Beoogd resultaat.
 • Winsten.
 • Kosten- en batenafweging.

Hieronder geven we een voorbeeld waarin bovengenoemde onderdelen zijn uitgewerkt voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen