Dataset

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Doorlopen van de dataset, specifiek het datascenario voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Stel daarbij vast welke gegevens in het eigen informatiesysteem representatief zijn voor de gegevens in het datascenario.
  • Voor het Huisarts Informatiesysteem (HIS) nagaan of de gegevens die nodig zijn voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts, ook op een correcte en volledige wijze in het informatiesysteem kunnen worden ingevoerd (datakwaliteit).
  • Voor het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) nagaan, of de ontvangen gegevens van de professionele samenvatting van de huisarts correct en volledig kunnen worden verwerkt en getoond (datakwaliteit) aan de zorgverlener.

Meer weten?

De dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg is een samengestelde set van data-elementen, elk weer bestaande uit componenten zoals terminologieën, datastructuren en codestelsels. De data-elementen die bij alle berichten binnen de acute zorg horen, vormen één dataset. In de online applicatie ART-DECOR staat de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg.

Omwille van standaardisatie, eenheid van taal en eenmalige registratie voor meervoudig gebruik, wordt een dataset zo veel mogelijk samengesteld met zorginformatiebouwstenen (zibs). Voor meer informatie over zibs, zie de pagina over zibs op de website van Nictiz.

Voor elke usecase wordt een datascenario gemaakt met de data-elementen uit de dataset acute zorg. Een datascenario is dus een subset van de dataset acute zorg dat hoort bij één usecase. 

Hieronder gaan we specifiek in op het datascenario voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen