Patiënttoestemming

Wat moet er gebeuren?

Vragen van toestemming aan de patiënt voor het digitaal opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Voor het opvragen van de professionele samenvatting, berichten 3, 7 en 11, moet de patiënt toestemming hebben gegeven aan de huisarts. Dit is nodig, omdat de huisarts en de acute zorgverlener op het moment van de opvraging niet samen rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van dezelfde geneeskundige behandelingsovereenkomst met de patiënt. 

Wie zijn er nodig?

  • Huisarts.
  • Privacy officer.
  • Security officer.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Activeren van patiënten om toestemming te geven voor het beschikbaar stellen van gegevens. Een patiënt geeft de toestemming aan bij zijn/haar huisarts. 

Er wordt gewerkt aan een online toestemmingsvoorziening (Mitz) waarbij alle burgers gespecificeerd toestemming kunnen geven en dit ook zelf kunnen beheren.

Meer weten?

Hieronder verwijzen we naar de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)-richtlijn waarin beschreven staat hoe om te gaan met medische gegevens. Ook verwijzen we naar de website van de KNMG voor de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Ten slotte heeft het ministerie van VWS een factsheet opgesteld over wanneer de patiënt toestemming moet geven voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Deze is in lijn met de KNMG-richtlijn. Belangrijk om rekening mee te houden: de factsheet gaat niet in op de toestemming die de patiënt moet geven voor het uitvoeren van een medische behandeling, oftewel het informed consent (art. 7:450 BW).

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen