Functionaliteit informatiesysteem

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het Huisarts Informatiesysteem (HIS) voor:

 • Het ontvangen van het technische bericht Raadpleegverzoek voor de professionele samenvatting van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS).
 • Het samenstellen van het technische bericht Professionele samenvatting.
 • Het versturen van het technische bericht Professionele samenvatting naar het MKAIS, het AMBIS en het ZIS.

Gereedmaken van het MKAIS, het AMBIS en het ZIS voor:

 • Het versturen van het technische bericht Raadpleegverzoek voor de professionele samenvatting naar het HIS.
 • Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht Professionele samenvatting van het HIS.

De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Wie zijn er nodig?

 • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), functioneel beheerder ziekenhuis. 
 • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Opstellen welke wijzigingen nodig zijn in de informatiesystemen.
 • Bepalen wat de ICT-wijzigingen gaan kosten en wat de doorlooptijd wordt voor de implementatie.
 • Ontwerpen van de wijzigingen in de informatiesystemen. Voor de zorgverleners op de meldkamer, de ambulance of de SEH moeten de gegevens eenvoudig met ‘één druk op de knop’ opgevraagd kunnen worden. Het HIS moet er automatisch voor zorgen dat de juiste gegevens worden verzameld, in het bericht worden geplaatst en vervolgens direct (24/7) naar de meldkamer, de ambulance of de SEH kunnen worden gestuurd. Het MKAIS, het AMBIS of het ZIS ontvangt dit bericht en de zorgverleners moeten deze gegevens overzichtelijk kunnen inzien in hun systeem. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat deze gegevens met de patiënt meereizen door het ziekenhuis, indien de patiënt naar een andere afdeling wordt verplaatst.
 • Implementeren van het technische bericht Raadpleegverzoek voor de professionele samenvatting in het MKAIS, het AMBIS of het ZIS, zodat het gereed is voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts.
 • Implementeren van het technische bericht Raadpleegverzoek voor de professionele samenvatting in het HIS.
 • Implementeren van het technische bericht Professionele samenvatting in het HIS, zodat het verstuurd kan worden naar het MKAIS, het AMBIS of het ZIS.
 • Implementeren van het technische bericht Professionele samenvatting in het MKAIS, het AMBIS of het ZIS, zodat de meldkamer, de ambulance of de SEH de professionele samenvatting kan ontvangen en verwerken.
 • Testen van de koppeling met gebruikers van de huisarts, de meldkamer, de ambulance of de SEH voordat het in gebruik wordt genomen. Hierbij ook de performance en bruikbaarheid controleren.

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we hieronder naar het ontwerp van de informatiestandaard.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen