Operationaliseren en beheren

Wat moet er gebeuren?

In productie nemen van het digitaal opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor deze opvraging, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts 24/7 beschikbaar. 

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager ziekenhuis. De huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leveranciers infrastructuur.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Regelen van ondersteuning bij de huisarts, de meldkamer, de ambulance en het ziekenhuis. Met name in de periode vlak voor en na het in productie nemen van het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts.
  • Maken van een beheerplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over het beheer van het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts met en tussen alle betrokken rollen: verantwoordelijken bij de huisarts, de meldkamer, de ambulance, het ziekenhuis, de ICT-leveranciers en de personen die de infrastructuur faciliteren. Ook reguliere afstemmingen worden hierin vastgelegd en alle informatie over de koppelingen tussen het Huisarts Informatiesysteem (HIS) met respectievelijk het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het ziekenhuis informatiesysteem (ZIS). Dit betreft specificaties en verantwoordelijkheden, alsook de benodigde infrastructuur. Voor het ophalen van de professionele samenvatting is in de regel het Landelijk Schakelpunt (LSP), beheerd door VZVZ, de gebruikte infrastructuur.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op operationaliseren en beheren, de beheerafspraken die gemaakt moeten worden en periodieke releases van de informatiestandaard Acute Zorg.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen