Draagvlak en borging

Wat moet er gebeuren?

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij de eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de kwaliteit van patiëntenzorg en wat het de zorgverleners oplevert. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.   

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), bestuurder ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Manager ambulancevoorziening, manager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.    
 • Procesmanager ambulancevoorziening, procesmanager ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf. 
 • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige. 
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
 • Privacy en Security officer ambulancevoorziening, privacy en security officer ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Samenwerken binnen het regionale acute zorgnetwerk.
 • (Vroegtijdig) informeren en betrekken van alle betrokkenen, dus de directie, managers en zorgverleners.
 • Rekening houden met belangen en motivaties.
 • Opstellen van een Privacy Impact Analyse (PIA) en Security Risico Analyse.
 • (Blijven) communiceren met alle betrokkenen.
 • Waarderen en complimenteren van alle betrokkenen.
 • Borgen van de nieuwe werkwijze in de organisatie.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op de beschreven belangrijkste to-do’s voor het creëren van draagvlak en borging voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen