Infrastructuur

Wat moet er gebeuren?

Maken van afspraken over de wijze waarop het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts binnen de regio technisch gaat verlopen. Hierbij moet worden uitgegaan van de landelijke afspraken, zodat ook bovenregionaal de professionele samenvatting digitaal kan worden opgevraagd.  

Wie zijn er nodig?

  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leverancier infrastructuur.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?*

  • Contact opnemen met de beheerder van het Landelijk Schakelpunt (LSP) bij de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) voor het aansluiten van het informatiesysteem op de landelijke infrastructuur.
  • Operationaliseren met de ICT-leverancier van het Huisarts Informatiesysteem (HIS), het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor de aansluiting op het LSP.
  • Maken van het technisch ontwerp van de manier waarop de informatiesystemen via de infrastructuur verbonden zijn met het LSP.
  • Beschrijven van de activiteiten voor aansluiting op de landelijke infrastructuur en ervoor zorgen dat dit 24/7 wordt beheerd.

*Opmerking: Omdat VZVZ als enige een zorgtoepassing aanbiedt die gebruikmaakt van de informatiestandaard Acute Zorg van Nictiz, worden hier de actiepunten genoemd voor de VZVZ-infrastructuur. Indien een andere partij ook een infrastructuur aanbiedt die gebruikmaakt van de Nictiz-standaard, dan wordt dit hier aangegeven.

Meer weten?

VZVZ biedt op hun netwerk de zorgtoepassing opvragen professionele samenvatting waarmee met de informatiestandaard van Nictiz het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts wordt gerealiseerd. De overdracht van informatie gaat via het LSP, waar alle huisartsen, ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen op zijn aangesloten. Nadat een zorgverlener vanuit een MKAIS, AMBIS of ZIS de opvraging heeft gestart zorgt het LSP ervoor dat de medische gegevens van de acute patiënt precies uit het juiste HIS worden opgevraagd. Het HIS stelt vervolgens de gevraagde gegevens samen en stuurt deze professionele samenvatting naar de opvragende systemen, zodat de zorgverlener de gegevens direct kan inzien.  Meer informatie hierover is te vinden bij VZVZ.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen