Informatiestandaard

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts (bericht 3, 7 en 11) van de informatiestandaard Acute Zorg.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Lezen van de algemene informatie over de informatiestandaard waarin aangegeven is uit welke onderdelen deze bestaat.
  • Vergelijken van de overdrachtsgegevens uit de informatiestandaard met de gegevens die in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de dataregistratie en de werkwijze bij het gebruik van het eigen Huisarts Informatiesysteem (HIS), Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) of Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS).
  • Kennis opdoen bij collega huisartsen, ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen die reeds digitale uitwisseling hanteren volgens deze informatiestandaard. De opgedane ervaringen van andere zorginstellingen helpen bij de implementatie van het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op wat een informatiestandaard is en wat de informatiestandaard Acute Zorg dan inhoudt.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen