Patient journey

Wat moet er gebeuren?

Ontwikkelen van patient journeys voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een specifiek deel van het zorgproces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de patiënt. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts door de verpleegkundig meldkamer centralist (bericht 3), de ambulancezorgprofessional (bericht 7) en de SEH-arts (bericht 11).   

Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om de gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten of afspraken gemaakt worden tussen de huisarts, de meldkamer, de ambulance en het ziekenhuis.

Wie zijn er nodig?

 • Manager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), manager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.   
 • Procesmanager ambulancevoorziening, procesmanager ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Ontwikkelen en vastleggen van een aantal patient journeys.
 • Toetsen van deze patient journeys op representatie voor:
  • functionaliteit
  • techniek
  • veiligheid
 • Maken van inhoudelijke afspraken over punten als het formaat, het detailniveau en de mate waarin informatie wordt uitgewisseld bij de verschillende patient journeys. Niet alleen intern maar ook tussen de verschillende organisaties.
 • Benoemen van de voordelen van het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts bij de zorgverleners. Dit helpt bij de implementatie.

Meer weten?

Hieronder geven we drie voorbeelden van een patient journey: één voor bericht 3 (Verpleegkundig meldkamer centralist vraagt de professionele samenvatting op bij de huisarts), één voor bericht 7 (Ambulancezorgprofessional vraagt de professionele samenvatting op bij de huisarts) en één voor bericht 11 (SEH-arts vraagt de professionele samenvatting op bij de huisarts).

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen