Proces

Wat moet er gebeuren?

Beschrijven van het gewenste proces voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. De professionele samenvatting kan worden opgevraagd door de verpleegkundig meldkamer centralist (bericht 3), de ambulancezorgprofessional (bericht 7) en de SEH-arts (bericht 11). Analyseer wat het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Kijk voor voorbeelden van het proces bij de verschillende raadplegers onderaan deze pagina bij ‘Meer weten’.

Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), manager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.  
  • Procesmanager ambulancevoorziening, procesmanager ziekenhuis. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aanwijzen van een procesmanager die zich verdiept in het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts.
  • Onderzoeken van de wijzigingen in de werkinstructies, die het gevolg zijn van het implementeren van de opvraging. Let hierbij vooral op de handelingen in de werkinstructies. Met de professionele samenvatting kan een zorgverlener zich beter een beeld vormen van de medische situatie van de patiënt.
  • Maken van duidelijke afspraken over de nieuwe werkinstructies met alle betrokkenen zoals hierboven genoemd.

Meer weten?

Binnen het gehele acute zorgproces vinden verschillende gegevensuitwisselingen plaats, zoals beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. Hieronder gaan we in op hoe het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts (berichten 3, 7 en 11) over het algemeen verloopt. Dit vormt de basis voor de eigen, specifieke procesbeschrijving.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen