Scholing

Wat moet er gebeuren?

Opleiden van de zorgverleners en beheerders voor het opvragen en gebruiken van de professionele samenvatting bij de huisarts in het informatiesysteem. Zorg er daarbij voor dat de beheerders bekend zijn met de acties om de functionaliteiten te beheren.

Wie zijn er nodig?

 • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), functioneel beheerder ziekenhuis. 
 • ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leverancier huisarts.
 • Opleidingscoördinator ambulancevoorziening, opleidingscoördinator ziekenhuis. Deze rol vervult de huisarts vaak zelf.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Informeren bij de ICT-leverancier of relevant opleidingsmateriaal beschikbaar is.
 • Opnemen van de nieuwe functionaliteiten van het informatiesysteem in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van het nieuwe werkproces in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van de beheerafspraken voor de beheerders in het opleidingsmateriaal.
 • Bepalen wie er geschoold moet worden.
 • Opstellen van een rooster voor scholing van de zorgverleners en beheerders.
 • Vrijmaken van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Inschrijven van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Geven van de scholing.

Meer weten?

Tijdens het realisatieproject moeten voor de huisarts en de zorgverleners bij de meldkamer, de ambulance en de SEH gebruikershandleidingen worden gemaakt. Het kan zijn dat deze al beschikbaar zijn bij andere organisaties die de implementatie al hebben voltooid. Deze handleidingen beschrijven tot in detail de activiteiten die zij moeten uitvoeren voor het invullen, versturen, ontvangen en verwerken van de gegevens binnen het eigen werkproces. Na het realiseren van deze handleidingen, moeten de zorgverleners worden opgeleid om te werken met de nieuwe manier voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts.

Tijdens de realisatie van de implementatie moeten voor de beheerders beheerafspraken worden gemaakt. Deze afspraken leggen de rollen, verantwoordelijkheden, de betrokken personen en de activiteiten vast om te borgen dat het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts 24/7 operationeel blijft. Ook moeten de beheerders in de nieuwe activiteiten worden geschoold. Het is gebruikelijk dat dit in samenwerking met de ICT-leverancier gebeurt.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen