Functioneel ontwerp

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts staat gespecificeerd en de meerwaarde van deze opvraging is bepaald.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Bepalen in hoeverre de usecases in het functioneel ontwerp aansluiten op de beschreven processen, richtlijnen en werkafspraken bij alle betrokken zorgaanbieders.
  • In kaart brengen welke functies binnen iedere zorgaanbieder betrekking hebben op de bedrijfsrollen zoals genoemd in het functioneel ontwerp.

Meer weten?

Het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Acute Zorg bevat de beschrijvingen en de opbouw van de usecases van de informatiestandaard Acute Zorg. Elke usecase bevat de beschrijving van het stukje zorgproces waarbinnen een bericht wordt verstuurd tussen twee zorgaanbieders. Voor elk bericht is een usecase uitgewerkt.

In het functioneel ontwerp zijn voor het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts drie usecases opgesteld:

In elke usecase zijn de betrokken informatiesystemen als systeemrollen beschreven, tezamen met de transacties tussen deze informatiesystemen en de bedrijfsrollen. De gebruikers van de betrokken informatiesystemen vervullen de bedrijfsrollen.

Bij elk van deze drie usecases is het Huisarts Informatiesysteem (HIS) het beschikbaarstellend systeem. Het raadplegend systeem verschilt wel per usecase: het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) of het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). De inhoud van de berichten is in grote lijnen wel gelijk, met een kleine verschil voor de meldkamer waarin een paar gegevens niet nodig zijn, zoals is bepaald in de richtlijn.

De usecases beschrijven elk de soort transactie van het bericht. In de usecase Professionele samenvatting voor meldkamer doet de verpleegkundig meldkamer centralist een raadpleging van de professionele samenvatting in het HIS van de vaste huisarts van de patiƫnt. De raadpleging bestaat uit een bericht met daarin de vraag naar alle gewenste bouwstenen van de professionele samenvatting, die specifiek voor de meldkamer van belang zijn. Vervolgens worden vanuit het HIS, zonder tussenkomst van de huisarts zelf, alle opgevraagde bouwstenen beschikbaar gesteld, waarbij elke bouwsteen als een apart bericht wordt verstuurd. In het MKAIS worden vervolgens deze berichten ontvangen en geaggregeerd tot de professionele samenvatting. In het thema Dataset wordt verder in detail de opzet en de inhoud van deze transacties uitgelegd.

Voor de usecases Professionele samenvatting voor ambulance en Professionele samenvatting voor SEH geldt dezelfde opzet; alleen de opgevraagde bouwstenen voor de professionele samenvatting zijn uitgebreider. Voor verdere uitleg en inhoudelijke inzage: zie ook het thema Dataset.

Om de usecases meer te verduidelijken wordt gebruikgemaakt van een patient journey; zie ook het gelijknamige thema binnen de interoperabiliteitslaag Zorgproces.

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen