Terminologie- en Codestelsels

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg.  Meer specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecases Professionele samenvatting voor meldkamer, Professionele samenvatting voor ambulance en Professionele samenvatting voor spoedeisende hulp (SEH).

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager ziekenhuis. De huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aansluiten op het datascenario: nagaan of de gestandaardiseerde waardenlijsten in het datascenario volledig en correct worden gerepresenteerd door de waardenlijsten zoals geïmplementeerd in het eigen informatiesysteem. Dit geldt zowel voor het raadplegende Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), als voor het beschikbaar stellende Huisarts Informatiesysteem (HIS).
  • Indien er geen volledige aansluiting is op de gestandaardiseerde terminologie- en codestelsels, moet in samenwerking met de ICT-leverancier een praktische oplossing worden gecreëerd, bijvoorbeeld door het converteren van de geïmplementeerde waardenlijsten in de informatiesystemen.

Meer weten?

Een terminologie is een lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein. Er zijn verschillende typen terminologiestelsels met elk een eigen doel en eigen kenmerken. Een terminologie, thesaurus, vocabulaire, nomenclatuur of classificatie wordt een codestelsel genoemd als de concepten geïdentificeerd worden met een code.

Op de website van het Nictiz Terminologiecentrum is meer informatie te vinden over terminologie- en codestelsels.

De informatiestandaard Acute Zorg maakt gebruik van nationale en internationale terminologie- en codestelsels, zoals SNOMED CT en Logical Observation, Identifiers, Names and Codes (LOINC). In specifieke gevallen zijn waardenlijsten toegepast die worden beheerd en aangedragen door landelijke beroepsgroepen zoals de NHG tabellen. Bij het opstellen van de dataset zijn waar mogelijk zorginformatiebouwstenen (zibs) gebruikt.

Voor codestelsels geldt hetzelfde als voor de datascenario’s (codestelsels zijn hier immers onderdeel van): door landelijk gebruik is specifiek maatwerk per zorgaanbieder niet meer nodig. Voor inzicht in de toegepaste codestelsels bij het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts kan het datascenario in het thema Dataset worden bekeken.

In de afbeelding hieronder geven we een voorbeeld van de gebruikte laboratorium testuitslag statussen met bijbehorende codes die worden gebruikt in het HIS als onderdeel van de professionele samenvatting:

Opvragingen bij huisarts

Andere lagen