Businesscase

Wat moet er gebeuren?

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer. Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), bestuurder HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Manager ambulancevoorziening, manager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Projectmanager ambulancevoorziening, projectmanager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, verpleegkundig meldkamer centralist.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Uitwerken van de businesscase bij de start van de implementatie.
 • Monitoren van en sturen op de businesscase tijdens en na de implementatie. 
 • Aanpassen van de businesscase tijdens de implementatie, zodat nieuwe inzichten worden meegenomen.

Meer weten?

Om een businesscase op te stellen, helpt het om de volgende onderdelen uit te werken:

 • Huidige situatie.
 • Gewenste situatie.
 • Beoogd resultaat.
 • Winsten.
 • Kosten- en batenafweging.

Hieronder geven we een voorbeeld waarin bovengenoemde onderdelen zijn uitgewerkt voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer.

Berichten 1 en 21

Andere lagen