Proces

Wat moet er gebeuren?

Beschrijven van het gewenste proces voor de (spoed)melding van de huisarts (bericht 1) of de huisartsenpost (HAP) (bericht 21) naar de meldkamer. Analyseer wat de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Kijk voor een voorbeeld van het proces bij de verschillende raadplegers onderaan deze pagina bij ‘Meer weten’.

Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), manager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.  
  • Procesmanager ambulancevoorziening, procesmanager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, verpleegkundig meldkamer centralist.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aanwijzen van een procesmanager die zich verdiept in de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer.
  • Onderzoeken van de wijzigingen in de werkinstructies, die het gevolg zijn van het implementeren van de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer. Let hierbij vooral op de handelingen in de werkinstructies. Met de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer kan de verpleegkundig meldkamer centralist efficiënter werken en is er een kleinere kans op het maken van fouten, bijvoorbeeld door het overtypen van gegevens.
  • Maken van duidelijke afspraken over de nieuwe werkinstructies met alle betrokkenen zoals hierboven genoemd.

Meer weten?

Binnen het gehele acute zorgproces vinden verschillende gegevensuitwisselingen plaats, zoals beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. Hieronder gaan we in op hoe de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer (bericht 1 en 21) over het algemeen verloopt. Dit vormt de basis voor de eigen, specifieke procesbeschrijving. Het proces van bericht 1 en 21 wordt gezamenlijk beschreven. Daar waar huisarts staat kan ook HAP-waarnemend huisarts of HAP-triagist worden gelezen.

Berichten 1 en 21

Andere lagen