Technische berichten

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpot (HAP) naar de meldkamer is hiervoor een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/CDA technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), informatiemanager HAP. De huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder HAP.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect HAP.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ambulancevoorziening.
  • Technische berichtenexperts.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Verifiëren of het informatiesysteem in staat is om de technische berichten voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer te ondersteunen.
  • Indien nodig: de ondersteuning van deze technische berichten onderdeel maken van het opstellen van de opdracht tot implementatie van de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer aan de desbetreffende ICT-leveranciers. Zie hiervoor het thema Opdracht aan ICT-leverancier.

Meer weten?

Om informatiesystemen in de zorg met elkaar te kunnen laten communiceren, wordt gebruik gemaakt van technische berichten. Technische berichten hebben een bepaalde structuur, gedefinieerd door de HL7v3/CDA. Deze technische berichten zijn ontwikkeld op basis van HL7v3/CDA-templates. De data-elementen zoals in het datascenario gespecificeerd, worden met deze technische berichten beschikbaar gesteld door het Huisarts Informatiesysteem (HIS) of het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) aan het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS).

Voor zorgverleners zijn technische berichten niet direct zichtbaar, maar voor ICT-leveranciers zijn deze hét middel om data eenduidig en met de juiste context onderling te kunnen uitwisselen.

In de regel zijn technische berichten direct gekoppeld aan de datascenario’s. Voor de twee berichten voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer is, zoals in het thema Dataset aangegeven, één usecase opgesteld. Voor deze usecase is vervolgens één datascenario ontwikkeld.

Berichten 1 en 21

Andere lagen