Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Wat moet er gebeuren?

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Door deze standaarden aan te houden, wordt goede kwaliteit van zorg geboden aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), manager huisartsenpost (HAP). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, verpleegkundig meldkamer centralist.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

Meer weten?

Hieronder leggen we het kwaliteitskader Spoedzorgketen en de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp kort uit.

Berichten 1 en 21

Andere lagen