Functionaliteit informatiesysteem

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het Huisarts Informatiesysteem (HIS) voor:

 • Het versturen van het technische bericht (Spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer naar het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS).

Gereedmaken van het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) voor:

 • Het versturen van het technische bericht (Spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer naar het MKAIS.

Gereedmaken van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS) voor:

 • Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht (Spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer van het HIS of het HAPIS.

De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Wie zijn er nodig?

 • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, verpleegkundig meldkamer centralist.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), functioneel beheerder HAP. 
 • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect HAP.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Opstellen welke wijzigingen nodig zijn in de informatiesystemen.
 • Bepalen wat de ICT-wijzigingen gaan kosten (bijvoorbeeld de kosten voor de ICT-leverancier) en wat de doorlooptijd wordt van de implementatie. Dit is doorgaans onderdeel van het projectplan.
 • Ontwerpen van de wijzigingen in de informatiesystemen. Het HIS en het HAPIS moeten er automatisch voor zorgen dat de juiste gegevens worden verzameld, in het bericht worden geplaatst en vervolgens direct (24/7) naar de meldkamer worden gestuurd. Het MKAIS ontvangt dit bericht. De verpleegkundig meldkamer centralist moet deze gegevens overzichtelijk kunnen inzien in het systeem.
 • Implementeren van het technische bericht (Spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer in het HIS en het HAPIS, zodat het verstuurd kan worden naar het MKAIS.
 • Implementeren van het technische bericht (Spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer in het MKAIS, zodat de meldkamer deze kan ontvangen en verwerken.
 • Testen van het technische bericht (Spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer met de huisarts, gebruikers van de HAP en de verpleegkundig meldkamer centralist voor het in gebruik wordt genomen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ketentests worden uitgevoerd met het HIS of het HAPIS als versturende partij en het MKAIS als ontvangende partij. Bij voorkeur wordt getest met partijen in de regio waarmee deze berichten worden uitgewisseld. Hierbij ook de performance en bruikbaarheid controleren.
 • Operationaliseren en beheren: zie het betreffende thema.

Meer weten?

Voor meer informatie over de informatiestandaard Acute zorg en de bijbehorende usecases (Spoed)melding van de huisarts naar de meldkamer (bericht 1) en (Spoed)melding van de HAP naar de meldkamer (bericht 21) verwijzen we naar de thema’s Informatiestandaard, Functioneel ontwerp en Dataset in de interoperabiliteitslaag Informatie hier in Amigo!.

Hieronder staat de link naar de samengevoegde usecase voor bericht 1 en 21 in het functioneel ontwerp.

Berichten 1 en 21

Andere lagen