Scholing

Wat moet er gebeuren?

Opleiden van de zorgverleners voor het correct versturen of ontvangen van de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer.

Opleiden van de huisarts voor het Huisarts Informatiesysteem (HIS) en de beheerders van het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) voor het beheren van de functionaliteit om de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer te kunnen versturen.

Opleiden van de beheerders van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS) voor het beheren van de functionaliteit om de (Spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer te kunnen ontvangen en verwerken.

Wie zijn er nodig?

 • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist en verpleegkundig meldkamer centralist.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), functioneel beheerder HAP.
 • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier HAP.
 • Opleidingscoördinator ambulancevoorziening, opleidingscoördinator HAP.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Informeren bij de ICT-leverancier of relevant opleidingsmateriaal beschikbaar is.
 • Opnemen van de nieuwe functionaliteiten van het informatiesysteem in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van het nieuwe werkproces in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van de beheerafspraken voor de beheerders in het opleidingsmateriaal.
 • Bepalen wie er geschoold moet worden.
 • Opstellen van een rooster voor scholing van de zorgverleners en beheerders.
 • Vrijmaken van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Inschrijven van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Geven van de scholing.

Meer weten?

Tijdens het realisatieproject moeten voor de huisarts en de zorgverleners bij de huisartsenpost en de meldkamer gebruikershandleidingen worden gemaakt. Het kan zijn dat deze al beschikbaar zijn bij andere organisaties die de implementatie al hebben voltooid. Deze handleidingen beschrijven tot in detail de activiteiten die zij moeten uitvoeren voor het invullen, versturen, ontvangen en verwerken van de gegevens binnen het eigen werkproces. Na het realiseren van deze handleidingen, moeten de zorgverleners worden opgeleid om te werken volgens de nieuwe werkwijze.

Tijdens de realisatie van de implementatie moeten voor de beheerders beheerafspraken worden gemaakt. Deze afspraken leggen de rollen, verantwoordelijkheden, de betrokken personen en de activiteiten vast om te borgen dat de (spoed)melding van de huisarts of HAP naar de meldkamer 24/7 operationeel blijft. Zie hiervoor ook het thema Operationaliseren en beheren. Ook moeten de beheerders in de nieuwe activiteiten worden geschoold. Het is gebruikelijk dat dit in samenwerking met de ICT-leverancier gebeurt.

Berichten 1 en 21

Andere lagen