Operationaliseren en beheren

Wat moet er gebeuren?

In productie nemen van de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor dit bericht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer 24/7 beschikbaar.  

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht). De huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist en verpleegkundig meldkamer centralist.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder HAP.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect HAP.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier infrastructuur.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Regelen van ondersteuning bij de huisarts, de HAP en de meldkamer. Met name in de periode vlak voor en na het in productie nemen van de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer.
  • Maken van een beheerplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over het beheer van de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer met en tussen alle betrokken rollen: verantwoordelijken bij de huisarts, de HAP, de meldkamer, de ICT-leveranciers en de personen die de infrastructuur faciliteren. Ook reguliere afstemmingen worden hierin vastgelegd, evenals alle informatie over de koppelingen tussen het Huisarts Informatiesysteem (HIS) en het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) met het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS). Dit betreft specificaties en verantwoordelijkheden, alsook de benodigde infrastructuur. Voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer is in de regel het Landelijk Schakelpunt (LSP) de gebruikte infrastructuur. VZVZ beheert het LSP.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op operationaliseren en beheren, de beheerafspraken die gemaakt moeten worden en de periodieke releases van de informatiestandaard Acute Zorg.

Berichten 1 en 21

Andere lagen