Patiënttoestemming

Wat moet er gebeuren?

Vastleggen dat de patiënttoestemming kan worden verondersteld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De huisarts of de huisartsenpost (HAP) mag de patiëntgegevens uitwisselen met medebehandelaars zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld.

Wie zijn er nodig?

  • Privacy officer.
  • Security officer.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Vastleggen in eigen documentatie dat de patiënttoestemming voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer kan worden verondersteld.
  • Contact opnemen met de privacy- en/of security officer voor meer informatie over het veronderstellen van patiënttoestemming.

Meer weten?

Hieronder verwijzen we naar de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)-richtlijn waarin beschreven staat hoe om te gaan met medische gegevens. Ook verwijzen we naar de website van de KNMG voor de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Ten slotte heeft het ministerie van VWS een factsheet opgesteld over wanneer de patiënt toestemming moet geven voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Deze is in lijn met de KNMG-richtlijn. Belangrijk om rekening mee te houden: de factsheet gaat niet in op de toestemming die de patiënt moet geven voor het uitvoeren van een medische behandeling, oftewel het informed consent (art. 7:450 BW).

Berichten 1 en 21

Andere lagen