Terminologie- en Codestelsels

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg. Specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecase (Spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waaronder de meldkamer is ondergebracht), informatiemanager HAP. De huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder HAP.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect HAP.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier HAP.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aansluiten op het datascenario: nagaan of de gestandaardiseerde waardenlijsten in het datascenario volledig en correct worden gerepresenteerd door de waardenlijsten zoals geïmplementeerd in het eigen informatiesysteem. Dit geldt zowel voor het versturende Huisarts Informatiesysteem (HIS) of Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS), als voor het ontvangende Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS).
  • Indien er geen volledige aansluiting is op de gestandaardiseerde terminologie- en codestelsels, moet in samenwerking met de ICT-leverancier een praktische oplossing worden gecreëerd, bijvoorbeeld door het converteren van de geïmplementeerde waardenlijsten in de informatiesystemen.

Meer weten?

Een terminologie is een lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein. Er zijn verschillende typen terminologiestelsels met elk een eigen doel en eigen kenmerken. Een terminologie, thesaurus, vocabulaire, nomenclatuur of classificatie wordt een codestelsel genoemd als de concepten geïdentificeerd worden met een code.

Op de website van het Nictiz Terminologiecentrum is meer informatie te vinden over terminologie- en codestelsels.

De informatiestandaard Acute Zorg maakt gebruik van nationale en internationale terminologie- en codestelsels, zoals SNOMED CT en Logical Observation, Identifiers, Names and Codes (LOINC). In specifieke gevallen zijn waardenlijsten toegepast die worden beheerd en aangedragen door landelijke beroepsgroepen zoals de NHG-tabellen. Bij het opstellen van de dataset zijn waar mogelijk zorginformatiebouwstenen (zibs) gebruikt.

Voor codestelsels geldt hetzelfde als voor de datascenario’s (codestelsels zijn hier immers onderdeel van): door landelijk gebruik is maatwerk per zorgaanbieder niet meer nodig. Voor inzicht in de toegepaste codestelsels voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer kan het datascenario in het thema Dataset worden bekeken.

In de afbeelding hieronder geven we als voorbeeld de waardenlijst met de code van het type zorgverlener die de (spoed)melding doet, met de bijbehorende bedrijfsrol.

Berichten 1 en 21

Andere lagen