Patient journey

Wat moet er gebeuren?

Ontwikkelen van patient journeys voor de (spoed)melding van de huisarts (bericht 1) of de huisartsenpost (HAP) (bericht 21) naar de meldkamer. Een patient journey geeft een gedetailleerd beeld van hoe een patiënt die een deel van het zorgproces doorloopt, dit precies ervaart. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor de (spoed)melding van de huisarts naar de meldkamer (bericht 1) en voor de (spoed)melding van de HAP naar de meldkamer (bericht 21).

Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten. Ook moeten afspraken tussen tussen de huisarts, de HAP en de meldkamer vastgelegd worden.

Wie zijn er nodig?

 • Manager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), manager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.   
 • Procesmanager ambulancevoorziening, procesmanager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
 • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, verpleegkundig meldkamer centralist.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Ontwikkelen en vastleggen van een aantal patient journeys.
 • Toetsen van deze patient journeys op representatie voor:
  • functionaliteit
  • techniek
  • veiligheid
 • Maken van inhoudelijke afspraken over onderwerpen als het formaat, het detailniveau en de mate waarin informatie wordt uitgewisseld bij de verschillende patient journeys. Niet alleen intern maar ook tussen de verschillende organisaties.
 • Benoemen van de voordelen van de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer bij de zorgverleners. Dit helpt bij de implementatie.

Meer weten?

Hieronder geven we één voorbeeld van een patient journey: voor bericht 1 en 21. Daar waar huisarts staat kan ook HAP-waarnemend huisarts of HAP-triagist worden gelezen. 

Berichten 1 en 21

Andere lagen