Stakeholders

Wat moet er gebeuren?

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij de (spoed)melding van de huisarts of van de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer en hen betrekken. De stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie van de berichten 1 en 21 en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is. Zo zijn ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen. 

Wie zijn er nodig?

  • Projectmanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), projectmanager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Bepalen van de primaire en secundaire stakeholders.
  • Definiëren van de mate van betrokkenheid van de stakeholders.
  • Opstellen van een stakeholderanalyse.
  • Verifiëren van de stakeholderanalyse bij het projectteam.

Meer weten?

Primaire stakeholders
Primaire stakeholders zijn personen of groepen die direct betrokken zijn bij de implementatie van berichten 1 en 21. Deze personen en groepen zijn betrokken bij het opstarten, uitwerken en uitvoeren van de implementatie en zullen ook daadwerkelijk de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer in de praktijk gaan brengen. De mate waarin deze stakeholders belang hebben en de mate waarin zij invloed hebben, is over het algemeen hoog. Bekijk het voorbeeld van een stakeholderanalyse met daarin de verschillende categorieën voor de mate van belang en  invloed.

Secundaire stakeholders
Secundaire stakeholders zijn personen of groepen die indirect of in mindere mate betrokken zijn bij de implementatie van berichten 1 en 21. De (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer is onderdeel van de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts - huisartsenpost - ambulance voorziening – afdeling spoedeisende hulp. Deze Richtlijn bestaat in totaal uit 22 berichten. Om deze 22 berichten te kunnen uitwisselen volgens de richtlijn, dienen alle zorgaanbieders uit de acute zorgketen deze berichten te implementeren. Alle betrokkenen binnen deze keten hebben dus belang bij elke implementatie. Bekijk de voorbeelden van de secundaire stakeholders en wie er indirect betrokken kunnen zijn tijdens de implementatie van berichten 1 en 21.

Hieronder geven we voorbeelden van de verschillende betrokken en belanghebbende partijen bij de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer. Het kan voorkomen dat we specifieke functies of rollen benoemen die binnen de organisatie niet vervuld worden. In dat geval is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden van de betreffende functie of rol elders belegd worden. Bijvoorbeeld: Is er geen functioneel beheerder of applicatiebeheerder in dienst? Vraag de ICT-leverancier of hij de verantwoordelijkheden van deze rol kan vervullen.

Berichten 1 en 21

Andere lagen